اهم برنامه های جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن

مهمترین برنامه های گروه سرمایه گذاری مسکن در راستای سیاست ها و راهبردهای بانک مسکن اعلام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک مسکن، حدود یک درصد از سهم بازار مسکن را در اختیار دارد.
استراتژی و راهبرد بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصص حمایت از تامین مالی انبوه سازان مشروط به رعایت الگوی مصرف است تا سازندگان را به ساخت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ١٠٠ متر به عنوان نیاز بازار تشویق کند.
در همین راستا برنامه های اجرایی گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره جدید مدیریت در قالب دو ساختار کلی تدوین شده است.
حوزه اول چرخه عمر حیات پروژه است که به گفته روزبه ظهیری مدیرعامل جدید این گروه به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ناگزیر هستیم سیر یک پروژه از زمان تعریف، تحول تا طراحی، ساخت و فروش و بهره‌برداری را جدا کنیم و برای آن‌ها برنامه ریزی داشته باشیم.
برنامه اجرایی گروه در ساختار دوم نیز، نحوه ارتباط شرکت مادر با شرکت‌های تابعه و ایفای وظایف در این خصوص است.
در حوزه اول با توجه به آمار ارائه شده در مجامع سال‌های 95 و 96 شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در 10 سال اخیر برای حفظ سهم یک درصدی گروه از بازار مسکن چیزی در حدود 400 هزار متر مربع پروژه تعریف شده است؛ این در حالیست که آمار دو سال اخیر نشان می دهد حدود 200 هزار متر مربع پروژه تعریف شده است یعنی 25 درصد از آن‌ چه که برای حفظ سهم بازار قبلی پیش بینی شده بود، تولید شده است.
یکی از اصلی‌ترین مواردی که به زعم مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری مسکن بایستی در برنامه‌ریزی جدید مورد توجه جدی قرارگیرد رویکرد توسعه‌ای گزینشی است. بر این اساس که شرکت با تمام قوا به سمت تعریف پروژه و گسترش سبد پروژه‌ها اما به صورت گزینشی در حوزه مسکونی سوق داده شود.
به اعتقاد مدیر عامل جدید گروه سرمایه گذاری مسکن ، رفتارهای فعلی بازار مسکن به خوبی اثبات می کند که در این شرایط نتوانستیم مولفه های بازار را چه از باب تقاضای واقعی و چه از باب مولفه های اقتصادی بشناسیم.
نگاهی به آمارها نشان می دهد، در سیاست گذاری ها، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی نتوانسته اند تقاضای واقعی بازار را شناسایی کنند و به این ترتیب در حال حاضر سبد تولیدات مسکن به نسبت نیاز واقعی بازار بسیار فقیر است.
از طرف دیگر مشاهده آمار صدور پروانه های ساختمانی نشان می دهد که میزان پروانه های صادره با الگوی مصرف مطابقت ندارد؛ بنابراین در این فضا پیش از هر چیز باید مولفه های بازار به خوبی و منطبق با واقعیت شناخته شود.
در همین زمینه ظهیری هفته گذشته در تشریح برنامه های خود با تاکید بر ظرفیت شرکت های تابعه بانک مسکن برای فعالیت در بازار، گفت: تنها بانکی که مجوز فعالیت در صنعت ساختمان سازی را دارد، بانک مسکن است که نسبت به سایر بانک ها یک مزیت محسوب می شود، ضمن اینکه بهره مندی از ظرفیت تامین مالی شرکت توسط بانک مسکن را می توان به عنوان یک اتفاق بزرگ قلمداد کرد.
اما مهمترین استراتژی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن این است که سیاست تعریف پروژه های مسکونی متناسب با نیاز اقشار متوسط ادامه یابد؛ البته در این زمینه گروه سرمایه گذاری مسکن، نیازمند نقش مشارکتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سیاست گذار در بخش مسکن خواهد بود.
ظهیری با اشاره به سرفصل های برنامه های عملیاتی خود در دوران مدیریت گروه سرمایه گذاری مسکن، گفت: یکی از مهمترین مولفه های حضور در بازار، چرخه عمر و حیات پروژه است که در این مسیر، از زمان تعریف پروژه تا فروش و بهره برداری باید به این مهم توجه ویژه بشود.
وی با یادآوری سهم یک درصدی گروه سرمایه گذاری مسکن از بازار، گفت: یکی از اصلی ترین راهبردها و استراتژی هایی که باید در دستور کار قرار گیرد تعریف پروژه های گزینشی منطبق بر نیاز بازار است.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، افزود: استفاده از ظرفیت های غیرمتمرکز نیز باید در دستور کار قرار گیرد که در این زمینه شرکت های تابعه در فرآیند تعریف پروژه ها می توانند موثر باشند.
ظهیری در جلسه معارفه خود به لزوم توجه ویژه تر به طراحی پروژه ها، اشاره کرد و افزود: در فرایند تعریف پروژه ها اصولا به موضوع طراحی کمتر توجه می شود که در صورت اهمیت به این موضوع، می توان هزینه های ساخت را از این محل کاهش داد. در همین راستا برای نخستین بار در گروه سرمایه گذاری مسکن سیستم مدل سازی ساختمان در حوزه طراحی را پیاده سازی می کنیم.
از دیگر برنامه های گروه سرمایه گذاری مسکن بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های نوین در فرایند تعریف تا ساخت پروژه ها است.
بحث بعدی در راستای تبدیل گروه سرمایه گذاری مسکن به یک برند در عرصه ساخت و ساز، توجه ویژه به مسائل زیست محیطی است که می تواند شرکت را نسبت به شرکت های مشابه متمایز کند و این موضوع نیز از راهبردهای جدید گروه محسوب می شود.
فعال کردن بیمه های تضمین کیفیت نیز در دستور کار گروه سرمایه گذاری مسکن قرار دارد که این مهم چرخه فروش تا بهره برداری را در بر می گیرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000