روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد:

موفقیت بانک مسکن در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

بانک مسکن موفق به کسب دو رتبه اول در بخش های پوستر وتبلیغات مکتوب در سطح ملی در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن موفق به کسب دو رتبه اول در بخش های پوستر وتبلیغات مکتوب در سطح ملی در سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی شد.

این جشنواره در دو بخش رقابتی و آموزشی (کارگاه) در تیر ماه سال 97 در سطح ملی و در میان سازمانها و دستگاههای اجرایی از سراسر کشور برگزار شد.

در بخش رقابتی این جشنواره به انتخاب بهترین برنامه انتشاراتی ،انتخاب نشریه داخلی برترشامل سر مقاله ،مقاله ، گزارش خبر ،صفحه خوانندگان،مصاحبه و صفحه آرایی، انتخاب انتشارات برتر روابط عمومی ،انتخاب برترین ارتباط الکترونیکی ،انتخاب کارشناس برترانتشارات روابط عمومی،انتخاب بهترین تبلیغ مکتوب،انتخاب بهترین تحلیل محتواو در نهایت انتخاب بهترین نحوه ارائه آثار مورد بررسی قرار گرفت که بانک مسکن همچون دوره های گذشته در بیشتر حوزه ها حضور فعال داشت.

شایان ذکر است ،جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی برای انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکرد ها در زمینه انتشارات روابط عمومی ها ،به صورت ملی و به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاهها،روابط عمومی وزارتخانه ها،سازمانها و شرکت های خصوصی و دولتی در دو گروه تهرانی و استانی برگزار شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000