به میزبانی بانک مسکن برگزار شد

دومین نشست هماهنگی مسوولان ارتقاء بهره وری در بانک های دولتی کشور

دومین نشست هماهنگی مسوولان ارتقاء بهره وری در بانک های دولتی کشور به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا و به نقل از اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، اولین کارگروه کارشناسی سه جانبه استقرار چرخه بهره وری در بانک های دولتی با حضور کارشناسان مرتبط شبکه بانکی کشور، مسوولان و کارشناسان مرتبط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان سازمان ملی بهره وری برگزارشد.

این گزارش حاکی است، این نشست پیرو تصمیمات اتخاذ شده در اولین نشست هماهنگی مسوولان بهره وری بانک های دولتی کشور در تاریخ نهم خرداد و تصمیمات گرفته شده در خصوص تدوین نظام نامه بهره وری و پیش بینی راهکارهای اجرای لازم برای استقرار بهینه نظام بهره وری در شبکه بانکی کشور برگزار شد.

در این نشست در راستای اجرای ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، در گام اول ، پیش نویس نظام نامه بهره وری شبکه بانکی که توسط اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن تدوین و به شبکه بانکی ارائه شده بود به بحث و تبادل نظرکارشناسی نمایندگان بانک های حاضر در نشست قرار گرفت.

همچنین مقرر شد هر یک از بانک های شرکت کننده نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص ارکان نظام نامه پیشنهادی از قبیل اهداف ، ماموریت و وظایف ، فرآیندهای کلیدی هر یک از ارکان بهره وری ، شیوه پیاده سازی نظام نامه و... را ارائه دهند.

پس از تفکیک وظایف، مقرر شد تا نقطه نظرات هر یک از بانک های دولتی شرکت کننده در خصوص ارکان نظام نامه تدوینی برای بررسی و لحاظ در نسخه نهایی نظام نامه ، در اسرع وقت به اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ارسال شود.

در پایان این نشست تاکید شد تا حصول به نتایج نهایی ، جلسات کارگروه کارشناسی و همچنین جلسات مسئولین و متولیان بهره وری بانک های دولتی، نمایندگان سازمان ملی بهره وری و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر برگزار شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000