رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن خبر داد:

صدور کارت قسط برای متقاضیان مسکن مهر

تا کنون یک میلیون و 828 هزار و 332 واحد مسکونی مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده اند و رقمی بالغ بر 41 هزار و 668 میلیارد و 53 میلیون تومان تسهیلات پرداختی، از این طریق در مرحله بازپرداخت قرار گرفته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اعلام این خبر، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: به دنبال تاکید ویژه دولت برای تکمیل و تحویل تمامی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم، مقرر شد تا پایان پرونده طرح مسکن مهر ، بانک مسکن به همراه دولت از این طرح حمایت مالی ویژه ای انجام دهد. در این میان عملکرد اصلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل فعال در پرداخت تسهیلات به پرونده ملی مسکن مهر ، علاوه بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، عملیات فروش اقساطی را نیز در پی می گیرد. به این معنا که واحدهای مسکونی که در قالب این طرح کار ساخت و ساز آنها تمام و تکمیل می شود و به آنها اجازه افتتاح و بهره برداری داده می شود پیش از بهره برداری از واحد مسکونی باید عملیات فروش اقساطی توسط بانک مسکن انجام شود.
مهدی احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان خردادماه سال جاری تعداد یک میلیون و 828 هزار و 332 واحد مسکونی مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و مالکان آنها کارت قسط خود را دریافت کرده اند، اظهار کرد: در این راستا رقمی معادل 41 هزار و 668 میلیارد و 53 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات به فروش اقساطی برای مالکان این واحدها در سراسر کشور تبدیل شده است.
به گفته وی در قالب عملیات فروش اقساطی بانک مسکن، کارت قسط برای مالکان واحدها صادر می شود تا تسهیلات ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب پرداخت قسط از جانب تحویل گیرندگان (متقاضیان واجد شرایط) انجام شود.
وی با اشاره به جزئیات گزارش عملکرد بانک مسکن در بخش فروش اقساطی تسهیلات طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه امسال، عنوان کرد: از میان استان های کشور، شعب بانک مسکن در استان تهران برای 195 هزار و 586 واحد مسکونی مهر، عملیات فروش اقساطی و صدور کارت قسط را انجام داده اند و از این منظر در رتبه نخست قرار گرفته است.
احمدی به رقم تسهیلات فروش اقساطی در استان تهران طی دوره مورد گزارش اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سه ماه ابتدایی امسال، رقمی معادل 5 هزار و 325 میلیارد و 801 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات برای واحدهای مسکن مهر در استان تهران از سوی بانک مسکن فروش اقساطی شده است.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با اشاره به چهار استانی که پس از تهران، بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر آنها به مرحله فروش اقساطی رسیده و کارت قسط تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: پس از تهران، به ترتیب استان اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی بیشترین صدور کارت قسط در حوزه مسکن مهر قرار دارند.
وی در این باره توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح مسکن تا پایان خردادماه سال 97، در استان اصفهان معادل 128 هزار و 23 واحد، در استان فارس معادل 118 هزار و 676 واحد، در استان خراسان رضوی معادل 113 هزار و 655 واحد و در استان آذربایجان شرقی معادل 108 هزار و 816 واحد مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و از سوی بانک مسکن کارت قسط بازپرداخت تسهیلات دریافت کرده اند.
وی در مورد رقم تسهیلات فروش اقساطی شده در این استان ها نیز گفت: در استان اصفهان بالغ بر 3 هزار و 48 میلیارد و 615 میلیون تومان، در استان فارس بالغ بر 2 هزار و 580 میلیارد و 265 میلیون تومان، در استان خراسان رضوی، بالغ بر 2 هزار و 647 میلیارد و 865 میلیون تومان و در استان آذربایجان شرقی بالغ بر 2 هزار و 391 میلیارد و 723 میلیون تومان بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000