جزییات تسهیلات صندوق پس انداز ساخت مسکن معرفی شد

فرمول بانک مسکن برای سه برابر شدن پس انداز ساخت

همزمان با برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، جزییات خدمات بانک مسکن در زمینه تسهیلات صندوق پس انداز ساخت مسکن برای مراجعان معرفی و تشریح شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، در میان انواع خدمات تسهیلات خرید مسکن که متناسب با بودجه و شرایط گروه های مختلف جامعه طراحی شده است، یکی از خدمات مربوط به تسهیلات ساخت نیز وجود دارد که اگرچه از سال های گذشته طراحی و ارایه می شود، اما به اندازه تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق و صندوق پس انداز مسکن یکم شهرت ندارد. این خدمت، دریافت تسهیلات ساخت از محل سپرده گذاری در حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن است.

مزیت حساب صندوق پس انداز بانک مسکن این است که با سپرده گذاری با سقف هایی بسیار کمتر در مقایسه با صندوق یکم، پس از گذشت حداقل 6 ماه و حداکثر 3.5 سال امکان استفاده از تسهیلات ساخت برای صاحب حساب فراهم می شود. در عین حال سقف این تسهیلات کمتر از انواع دیگر تسهیلات ساخت بانک مسکن است، مگر اینکه سپرده گذار چند حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن افتتاح کند و از چند فقره تسهیلات در موعد مقرر برخوردار شود. کما اینکه امتیاز دیگر حساب مذکور عدم محدودیت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از نظر تعداد به یک نفر است.

واریز و برداشت از حساب های این صندوق نیز همچون صندوق های یکم و پس انداز مسکن جوانان بلامانع است اما میانگین مبلغ سپرده در طول دوره انتظار نباید از حداقل تعیین شده کمتر شود. همچنین در سایر صندوق های گوناگون بانک مسکن، امکان انتقال حساب مذکور به بستگان نزدیک وجود دارد. در عین حال اگر فرد از سپرده گذاری در این حساب و برخورداری از امتیاز آن منصرف شود، سود مصوب بانک مرکزی برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به وی پرداخت و امتیاز تسهیلات ساخت منتفی خواهد شد.

اگر سازنده یا افرادی عادی برای ساخت خانه خود از این تسهیلات استفاده کنند، امکان واگذاری واحدها و تقسیط اصل و سود تسهیلات ساخت به نام سازنده (صاحب حساب)، بستگان نزدیک او، دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و نیز دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن وجود دارد.

افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن با حداقل مبلغ 5 هزار تومان امکانپذیر است، اما برای استفاده از سقف تسهیلات، باید حداقل میانگین موجودی در هر دوره انتظار رعایت شده و حداقل مدت انتظار یعنی 6 ماه به این ترتیب سپری شود.

فرمول بانک مسکن برای اعطای تسهیلات به این سپرده ها به نحوی طراحی شده که پس انداز هر فرد را تا سقف مشخص، به سه برابر افزایش می دهد.

اگرچه سقف این تسهیلات 30 میلیون تومان تعیین شده که در مقایسه با تسهیلات ساخت از روش های دیگر در بانک مسکن، چندان چشمگیر نیست، اما چون امکان افتتاح چند حساب برای یک فرد وجود دارد، این مساله قابل اغماض است.

حداقل مبلغ سپرده گذاری در این حساب یک میلیون و 700 هزار تومان است که اگر میانگین حساب در طول دوره سپرده گذاری از این رقم کمتر نشود، پس از 42 ماه یعنی 3.5 سال می توان از 12 میلیون تومان تسهیلات ساخت برخوردار شد. در عین حال فرد با سپرده گذاری در حساب خود با رعایت میانگین 12 میلیون تومانی حساب در یک دوره شش ماهه می تواند از همین سقف 12 میلیونی تسهیلات ساخت برخوردار شود.

برای برخورداری از تسهیلات با سقف 15 میلیون تومان، حداقل سپرده 2 میلیون و 200 هزار تومان است که باید 42 ماه نزد بانک باقی بماند. مسیر کوتاه استفاده ازا ین تسهیلات نیز سپرده گذاری 10 میلیون تومانی به مدت 9 ماه است.

همچنین برای برخورداری از تسهیلات 20 میلیونی ساخت مسکن باید سپرده 2 میلیون و 900 هزار تومانی به مدت 42 ماه نزد صندوق پس انداز ساخت بانک مسکن باقی بماند. در عین حال این امکان نیز طراحی شده که فرد با سپرده گذاری 10 میلیون تومانی پس از یک سال بتواند از تسهیلات 20 میلیونی برخوردار شود.

سپرده گذاری سه میلیون و 600 هزار تومانی در مدت 42 ماه یا 12 میلیون و 500 هزار تومانی در مدت یک سال نیز دسترسی فرد را به تسهیلات 25 میلیونی فراهم می کند.

برای استفاده از سقف 30 میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن از این روش نیز فرد متقاضی می تواند میانگین 4 میلیون و 300 هزار تومانی را در مدت 42 ماه سپرده گذاری رعایت کند یا اینکه از مسیر کوتاه شده یک ساله، با سپرده گذاری 15 میلیون تومانی به تسهیلات 30 میلیونی دست یابد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000