بخشنامه نحوه تامین ارز ابلاغ شد

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۵/۲۱
ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش ‏- ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی به روز رسانی و ابلاغ شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، پیرو بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳‌‏/۹۷ مورخ ۲۵‌‏/۱‌‏/۱۳۹۷ در اجرای مصوبه شماره۶۳۷۹۳‏/ ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷هیات وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید در خصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش ‏/ ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:

۱‏- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان پذیر خواهد بود.

۲‌‏- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) صورت می پذیرد.

۳‏- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲محل تامین ارز می تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حسابهای ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

۴‏-تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خریدهای کالایی ‏- خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود:

الف) در خصوص خریدهای صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالایی - خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف ۹۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی وارد کننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارایه تاییدیه وزارتخانه ‏/ دستگاه ذی ربط امکان پذیر می‌باشد.

ب) درارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذیربط در تمامی موارد و صرف نظر از سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو مراتب بایستی به طور موردی از این بانک استعلام شود.

۵‏- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی وارد کننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت ‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر می‌باشد.

۶‌‏- در ارتباط با حواله های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

۷‏- در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

۸‏- تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات(وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر و ترانزیت کالا میسر نمی‌باشد.

۹‏- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۵‏/۵‏/۱۳۹۷ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره :در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تامین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل۴۲۰۰۰ریال)، لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز منعکس گردد.

۱۰‏- تخصیص ارز وفق بند۱۵ از تصویب نامه شماره ۴۳۵۳‏/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲‏/۱‏/۱۳۹۷از تاریخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی می شود.

۱۱‏-اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، در خصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

۱۲‏-در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000