پیشتازی صندوق پس ­انداز مسکن یکم در جذب سپرده­

مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در پایان چهارماهه نخست سال جاری به رقم 9 هزار و 210 میلیارد تومان رسید.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کارنامه عملکرد بانک مسکن طی چهار ماه نخست سال جاری نشان می دهد: مجموع مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن با 9.2 درصد افزایش از مبلغ 8 هزار و 433 میلیارد تومان در پایان سال 96 به رقم 9 هزار و 210 میلیارد تومان در پایان تیرماه سال جاری رسیده است. به این معنی که طی چهار ماه ابتدایی سال 97 رقمی معادل 777 میلیارد و 530 میلیون تومان سپرده به مانده کل سپرده صندوق پس انداز مسکن افزوده شده است.

کل سپرده صندوق پس انداز مسکن از سه زیر مجموعه شامل صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده پس انداز مسکن جوانان و همچنین سپرده پس انداز ساخت مسکن تشکیل می شود. بررسی جزیی تر وضعیت کل سپرده صندوق پس انداز مسکن در این سه بخش حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین سهم مانده کل سپرده صندوق پس انداز مسکن به صندوق پس انداز مسکن یکم مربوط می شود که البته وزن بالای این صندوق در جذب منابع سپرده­ ای به دلیل استقبال خانه اولی­ ها از این تسهیلات، طبیعی و قابل انتظار بوده است.

سهم مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم از مجموع مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن به لحاظ ریالی معادل 82.9 درصد در پایان تیرماه سال جاری بوده است.

گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد: در پایان چهارماهه نخست امسال تعداد سپرده­ گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم 349 هزار و 527 نفر بوده که این میزان سپرده­ گذار رقمی معادل 6 هزار و 991 میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن یکم پس­ انداز کرده­ اند. در عین حال مانده سپرده پس انداز مسکن جوانان نیز با 3.1 درصد افزایش به رقم یک هزار و 704 میلیارد تومان رسیده است.

بررسی وضعیت مانده سپرده پس انداز مسکن جوانان در پایان تیرماه امسال نشان می دهد: مانده این نوع سپرده در پایان سال گذشته معادل یک هزار و 653 میلیارد تومان بوده است. طی چهار ماه گذشته از سال جاری نیز در حدود 51 میلیارد تومان معادل 3.1 درصد به مانده سپرده پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن اضافه شده و به رقم یک هزار و 704 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش هیبنا، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه رتبه نخست تسهیلات منعقد شده و اعطایی از سوی بانک مسکن، به تسهیلات خرید مسکن و ساختمان معادل 61.1 درصد تعلق گرفته است.

پس از تسهیلات خرید مسکن و ساختمان که نقش کارآمدی و اثرگذاری صندوق پس انداز مسکن یکم در این میان قابل توجه است، به ترتیب تسهیلات مشارکت مدنی، جعاله، مرابحه و قرض الحسنه چهار حوزه­ ای بوده اند که در بازه زمانی مورد گزارش، بیشترین تسهیلات اعطا شده از سوی بانک مسکن در این حوزه ها ارایه شده است.

بر این اساس، تسهیلات مشارکت مدنی با سهم 14.7 درصدی در رتبه دوم، تسهیلات جعاله با سهم 12.2 درصدی در رتبه سوم، تسهیلات مرابحه با 5.8 درصد در رتبه چهارم و تسهیلات قرض الحسنه با 5.1 درصد در رتبه پنجم قرار دارند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000