نشست مدیر شعب استان با رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

حیدریان، در جلسه ای با رییس کانون سردفترداران، از همکاری دفترخانه های اسناد رسمی استان که ارتباط و تعامل نزدیک با بانک مسکن دارند تشکر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صیدنبی حیدریان مدیر شعب استان یزد در این جلسه، اظهار داشت: با توجه به اینکه سهم عمده ای از تسهیلات پرداخت شده توسط بانک مسکن با تضمین اسناد رهنی صورت می پذیرد، دفترخانه های اسناد رسمی و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران دارای همکاری مناسب و تعامل نزدیک با بانک می باشند.

وی با اشاره به سابقه و ارتباط بین بانک و دفاتر اسناد رسمی و شکل گیری این همکاری دو جانبه از بدو تاسیس بانک، آن را با ارزش و دارای اهمیت دانست که باید با تقویت و بررسی جوانب دیگر این همکاری در حال حاضر آن را توسعه و بهبود بخشید.

حیدریان بخشی از توسعه همکاری مذکور را ارایه خدمات سپرده ای و تسهیلاتی خاص که صرفا از طریق بانک مسکن ارایه می شود عنوان نمود که می توان به معرفی سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم و جوانان و همچنین سپرده کوتاه مدت ممتاز اشاره نمود. وی همچنین خواستار انتقال و تجمیع منابع دفاتر اسناد رسمی نزد بانک مسکن شد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد، از بانک مسکن به عنوان همکار و همراه ترین بانک با دفاتر اسناد رسمی نام برد. وی یکی از علل رضایت دفاتر اسناد رسمی از بانک مسکن را داشتن نماینده ثابت در سطح شهرستان دانست که باعث تسریع و تسهیل ارتباط دفاتر با نماینده بانک شده است. وی اظهار داشت نماینده دفترخانه بانک مسکن همواره همکاری منظم و برنامه ریزی شده ای با دفاتر داشته است.

سید حسین حسینی نیک در ادامه اظهار داشت: بانک مسکن به علت داشتن فرمت های ثابت، روشن و ساده در متن اسناد رهنی خود سبب شده تا انجام امور مشتریان مراجعه کننده از طرف این بانک به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رهنی یا فک رهن آن به سرعت و سهولت و بدون ابهام در کمترین زمان انجام پذیرد.

حسینی نیک همکاری موثر و طولانی مدت بانک مسکن و دفاتر اسناد رسمی را باعث افتخار جامعه دفاتر اسناد رسمی استان دانست که باعث شده است طی سالیان متمادی رضایت طرفین جلب گردد.

همچنین در این جلسه، مقرر شد تا با تنظیم تفاهم نامه بین بانک مسکن و کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد زمینه های افزایش همکاری و تعامل بیشتر فراهم شود که در اولین گام اطلاعات و توضیحات سپرده ممتاز و صندوق های سرمایه گذاری مسکن در اختیار رییس کانون قرار گرفت تا از طریق سامانه ارتباطی دفاتر و کانون به اطلاع دفاتر اسناد رسمی استان برسد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000