رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن اعلام کرد

حداقل مبلغ جدید برای سپرده سودپذیر در بانک مسکن

رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب و سپرده گذاری سودپذیر را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمود یوسفی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به مصوبه جدید هیات مدیره بانک مسکن، افزود: بر اساس این مصوبه، از اول مهر ماه سال جاری، عملیات افتتاح انواع حساب های کوتاه مدت عادی برای مشتریان با لحاظ تعلق سود علی الحساب، مشروط به واریز مبلغ 50 هزار تومان از سوی متقاضی در زمان تشکیل حساب، انجام خواهد شد و برای مبالغ کمتر از کف 50 هزار تومان، حساب کوتاه مدت عادی باز نمی شود.
این مسوول در بانک مسکن تصریح کرد: ضوابط جدید با هدف کاهش ریسک‌های عملیاتی بانک، حذف هزینه‌های زاید و بلا‌اثر و همچنین هدفمند‌سازی و شفاف کردن انواع خدمات قابل ارایه به سپرده‌‌های کوتاه‌مدت و مشتریان در بانک مسکن، از ابتدای نیمه دوم امسال در تمامی شعب بانک مسکن در سراسر کشور به اجرا گذاشته می شود.
رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن در ادامه گفت: بعد از افتتاح حساب با حداقل مبلغ 50 هزار تومان چنانچه موجودی حساب از سوی مشتری به کمتر از این مبلغ کاهش یابد، سود کوتاه مدت به آن حساب تعلق نمی گیرد اما سایر خدمات بانکی مشمول آن حساب خواهد شد. این ضابطه به تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری با ماهیت کوتاه‌مدت از جمله انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و ... قابل تسری است.
یوسفی درباره سرنوشت حساب های کوتاه مدت عادی که تا قبل از نیمه دوم امسال فعال شده اند نیز گفت: از ابتدای نیمه دوم امسال، روند تعلق گرفتن سود به این حساب ها بر اساس حداقل موجودی 50 هزار تومان، اعمال می شود به این معنا که در صورت کاهش موجودی به کمتر از این مبلغ، پرداخت سود متوقف خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، از سرگیری پرداخت سود به حساب های کوتاه مدتی که موجودی آنها در یک مقطع زمانی به کمتر ازحداقل تعیین شده، کاهش پیدا کرده است مشروط به افزایش موجودی به حداقل 50 هزار تومان و گذشت حداقل یک ماه از زمان جبران موجودی است.
یوسفی درباره این بخش از مصوبه هیات مدیره بانک مسکن تاکید کرد: در طول دوره سپرده‌گذاری، چنانچه در مقطعی، مبلغ سپرده به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد و پس از سپری شدن مدتی دوباره به حداقل مذکور افزایش یابد، سپرده در مقاطعِ با مانده کمتر از 50 هزار تومان مشمول دریافت سود نمی شود. در مقاطع با حداقل مانده 50 هزار تومان نیز (به شرط سپری شدن حداقل یک ‌ماه از زمان افزایش مانده به حداقل 50 هزار تومان) مشمول سود می شود. به این معنا که در مدت زمانی که مانده سپرده کمتر از 50 هزار تومان است به حساب مذکور سود تعلق نمی گیرد؛اما به محض افزایش مانده حساب به 50 هزار تومان و بیشتر بعد از گذشت یک دوره انتظار یک ماه، حساب یاد شده مشمول دریافت سود می شود.
همچنین در خصوص انواع حساب‌های صندوق همچون صندوق پس‌انداز مسکن، ساخت مسکن، صندوق پس‌انداز یکم و حساب پس‌انداز مسکن جوانان که در صورت فسخ و انصراف از اخذ تسهیلات، مشمول سود علی‌الحساب برابر نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی می شوند، از تاریخ یک مهر ماه سال جاری به بعد حداقل مبلغ مذکور، 50 هزار تومان است. بنابراین در صورت انصراف متقاضیان از دریافت انواع تسهیلات ذکر شده و برداشت از حساب، تنها در صورتی سود به حساب آن ها تعلق خواهد گرفت که مانده سپرده آن ها حداقل 50 هزار تومان باشد.
رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا افزود: همه شعب بانک مسکن ماموریت پیدا کرده اند مصوبه جدید هیات مدیره درباره شرایط افتتاح حساب کوتاه مدت را به شکل شفاف برای مشتریان شرح دهند. بنابراین لازم است تمام مشتریان بانک مسکن به منظور دریافت سود و بهره مندی از خدمات بانکی، حداقل سپرده 50 هزار تومانی را در حساب های خود ذخیره و رعایت کنند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000