هیبنا از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هدف گذاری برای جذب سپرده خانه اولی ها گزارش می دهد

تعادل در منابع و مصارف صندوق پس انداز مسکن یکم

آمارهای موجود از روند تحقق برنامه جذب سپرده خانه اولی ها در بانک مسکن از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هدف گذاری انجام شده حکایت دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش مسکن به منظور جذب سپرده برای افزایش توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم، در دو مقطع زمانی مختلف، موفق به جذب سپرده معادل بیش از 100 درصد هدف تعیین شده در برنامه چشم انداز این بانک شده است.

بر این اساس، در حالی که هدف گذاری های صورت گرفته بر لزوم جذب 6 هزار و 676 میلیارد تومان نقدینگی از طریق سپرده گذاری متقاضیان خانه اولی و سایر متقاضیان واجد شرایط مشمول دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده شهری) از ابتدای راه اندازی صندوق تا پایان تیرماه امسال تاکید داشت،در این بازه زمانی از محل سپرده گذاری در این صندوق بیش از 6 هزار و 990 میلیارد تومان سپرده جذب شد.این موضوع به معنای تحقق 104 درصدی برنامه و هدف تعیین شده است.

از سوی دیگر و بر مبنای هدف گذاری دیگری، از ابتدای امسال تا پایان تیر 97 می بایست معادل بیش از 443 میلیارد تومان منابع جدید از محل سپرده گذاری متقاضیان در صندوق پس انداز مسکن یکم جذب می شد که آمارها نشان می دهد در این مقطع زمانی بیش از 757 میلیارد تومان سپرده از این محل جذب شده است. این آمارها نشان دهنده تحقق 171 درصدی هدف گذاری صورت گرفته برای جذب منابع جدید از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، منابع جذب شده از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم که از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات برای خرید مسکن (خانه اولی ها و متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده شهری) در این صندوق سپرده گذاری می شود تماما صرف تقویت توان مالی بانک به منظور افزایش قدرت تسهیلات دهی به متقاضیان مصرفی مسکن در دو گروه یاد شده اعم از خانه اولی ها و متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده می شود.

طی سال های اخیر تاکنون حمایت از این دو گروه متقاضی بازار مسکن در رأس برنامه های حمایتی بانک عامل بخش مسکن قرار داشته است و در مراحل زمانی مختلف با انواع تدابیر حمایتی همچون افزایش سقف تسهیلات در چند مرحله،کاهش نرخ سود تسهیلات در مراحل مختلف و همچنین کاهش اقساط ماهانه تسهیلات، تلاش شده است چتر حمایتی گسترده تری به منظور افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و اولویت دار خرید مسکن ایجاد شود.

تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم هم اکنون قدرتمند ترین و ارزان ترین تسهیلات خرید مسکن در شبکه بانکی کشور محسوب می شود که نرخ سود این تسهیلات نیز از سایر تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی کمتر است.

هم اکنون نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نرخی تک رقمی است؛ این در حالی است که سایر تسهیلات بانکی با نرخ سود دو رقمی به متقاضیان در حوزه های گوناگون پرداخت می شود؛ به این ترتیب نرخ سود این تسهیلات برای خانه اولی های متقاضی خرید مسکن در مناطق معمولی شهر که در زمان راه اندازی صندوق دو رقمی بود در یک مرحله کاهش به 9.5 درصد و در مرحله بعد، اخیرا به 8 درصد کاهش یافته است تا در شرایط فعلی متقاضیان خانه اولی به تسهیلات در استطاعت تری دسترسی داشته باشند.

همچنین نرخ سود این تسهیلات برای متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده شهری از 8 به 6 درصد کاهش یافته است تا از این طریق مشوق قدرتمندی برای حمایت از نوسازی بافت های فرسوده و هدایت جمعیت به بافت های میانی و برخوردار از زیرساخت های شهری و هویت محلی ایجاد شود.

مطابق با برآوردها،برنامه ریزی ها و هدف گذاری هایی که در مقاطع زمانی گوناگون از سوی بانک مسکن برای تحقق میزان مشخصی از جذب سپرده از طرق گوناگون صورت می گیرد، توان تسهیلات دهی بانک در مقاطع زمانی پیش رو تعیین می شود؛یکی از اصلی ترین منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن نیز از طریق سپرده های جذب شده تامین می شود؛تحقق بیش از 100 درصدی برآورد صورت گرفته برای جذب سپرده از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد هم اکنون وضعیت منابع و مصارف بانک مسکن به جهت سطح توان مالی این بانک برای پرداخت تسهیلات تعهد شده به خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده در شرایط مطلوبی قرار دارد و مطابق با روال گذشته همه متقاضیان، در موعد سررسید تسهیلات، موفق به دریافت تسهیلات خود خواهند شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000