کارنامه بانک مسکن در تسهیلات فروش اقساطی مسکن مهر

بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان تیرماه سال جاری به یک میلیون و 833 هزار و 327 واحد تسهیلات فروش اقساطی اعطا کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به دنبال تاکید ویژه دولت برای تکمیل و تحویل تمامی و احدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر ، تا پایان دولت دوازدهم، مقرر شد تا پایان این پرونده، بانک مسکن به همراه دولت از این طرح حمایت مالی ویژه ای را انجام دهد. در این میان عملکرد اصلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل فعال در پرداخت تسهیلات به پرونده مسکن مهر ، علاوه بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، فروش اقساطی است. به این معنا که واحدهای مسکونی که در قالب این طرح کا ر ساخت و ساز آنها تمام و تکمیل می شود و به آنها اجازه افتتاح و بهره برداری داده می شود پیش ازبهره برداری از واحد مسکونی باید عملیات فروش اقساطی توسط بانک مسکن انجام شود. در قالب عملیات فروش اقساطی بانک مسکن، کارت قسط برای مالکان واحدها صادر می شود تا تسهیلات ساخت داده شده به واحدها به صورت ماهانه، در قالب پرداخت قسط از جانب تحویل گیرندگان (متقاضیان واجد شرایط) انجام شود.
کارنامه عملکرد تیرماه سال جاری بانک مسکن نشان می دهد: این بانک از ابتدای اجرای طرح مسکن تا پایان چهارماهه نخست امسال، تعداد یک میلیون و 833 هزار و 327 واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده و کارت قسط خود را دریافت کرده اند. در این راستا رقمی معادل41 هزار و 871 میلیارد و948 میلیون و 100 هزار تومان تسهیلات فروش اقساطی به مالکان این واحدها در سراسر کشور پرداخت شده است.
همین طور جزییات گزارش عملکرد بانک مسکن در بخش پرداخت تسهیلات فروش اقساطی در قالب طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای طرح تا پایان ماه نخست فصل تابستان امسال حاکی از آن است که از میان استان های کشور، شعب بانک مسکن در استان تهران با پرداخت تسهیلات فروش اقساطی به 196 هزار و 958 واحد، در رتبه نخست دریافت تسهیلات طی مدت اجرای طرح تا پایان تیرماه قرار گرفته است.
علاوه بر تهران، سه استان دیگری که به ترتیب بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر آنها به مرحله فروش اقساطی رسیده و تسهیلات دریافت کرده اند شامل استان های اصفهان، فارس و خراسان رضوی هستند. به این صورت که در استان اصفهان معادل 128 هزار و 10 واحد، در استان فارس معادل 118 هزار و 944 واحد و در استان خراسان رضوی معادل 113 هزار و 813 واحد مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسیده و از سوی بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده اند.
رقم تسهیلات فروش اقساطی پرداخت شده از سوی بانک مسکن به این استان نیز به این شرح است: در استان اصفهان رقم تسهیلات پرداخت بالغ بر 3 هزار و 51 میلیارد و 582 میلیون تومان، در استان فارس، رقمی بالغ بر 2 هزار و 590 میلیارد و 993 میلیون تومان و در استان خراسان رضوی رقمی بالغ بر 2 هزار و 654 میلیارد و 338 میلیون تومان بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000