بانک مسکن اعلام کرد

نحوه انتقال امتیاز تسهیلات مسکن یکم به سایر شهرها

بانک مسکن ضوابط مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات مسکن یکم و انتقال آن از شهر محل افتتاح حساب به سایر شهرها را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،هیبنا،بانک عامل بخش مسکن در راستای شفاف سازی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات مسکن یکم که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه اولی و سایر متقاضیان واجد شرایط استفاده از این تسهیلات(متقاضیان مسکن در بافت های فرسوده) پرداخت می شود،ابلاغیه جدیدی صادر کرده است که در آن نحوه استفاده از این تسهیلات در سایر شهرها(شهرهای غیر از محل افتتاح حساب و سپرده گذاری) تشریح شده است.

بر این اساس و بر مبنای ضوابط موجود امکان استفاده از تسهیلات مسکن یکم برای متقاضیان خانه اولی و سایر متقاضیان واجد شرایط دریافت این تسهیلات که موعد پرداخت تسهیلات آن ها فرا رسیده است در سایر شهرها غیر از شهری که متقاضی در آن اقدام به افتتاح حساب،ثبت نام و سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم کرده است وجود دارد؛به این معنا که متقاضیان در صورت تمایل می توانند در زمان سرررسید زمان دریافت تسهیلات از بانک تقاضا کنند تسهیلات آن ها برای خرید مسکن در شهر دیگری مورد استفاده قرار گرفته و امتیاز آن ها به شهری دیگری منتقل شود.

با این حال،امکان انتقال تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز یکم به سایر شهرها مشروط به یک شرط مهم و مطابق با یک ضابطه تعیین شده از سوی بانک مسکن انجام می شود که لازم است همه متقاضیان دریافت این تسهیلات و سپرده گذاران از آن مطلع باشند تا بتوانند در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات خود در شهر دیگری غیر از شهر محل ثبت نام و سپرده گذاری، برنامه ریزی مالی مناسبی در راستای افزایش قدرت خرید خود به واسطه دریافت تسهیلات خرید مسکن انجام دهند.

بر این اساس،در صورت تمایل متقاضیان به انتقال تسهیلات خود به شهر دیگری غیر از شهر محل افتتاح حساب و سپرده گذاری،در زمان دریافت تسهیلات، مبلغ تسهیلات براساس سقف تعیین شده برای شهری پرداخت خواهد شد که نسبت به شهر دیگر،متقاضیان آن مشمول دریافت سقف کمتری از تسهیلات می شوند.به عبارت دیگر و براساس این ضابطه،در صورتی که مشمولان دریافت تسهیلات مسکن یکم خواهان انتقال تسهیلات خود به شهر دیگری باشند، سقف تسهیلات پرداختی براساس ضوابط پرداخت تسهیلات در شهری خواهد بود که نسبت به شهر دیگر،سقف کمتری از تسهیلات به آن تعلق می گیرد.

به عنوان مثال در صورتی که فرد تسهیلات گیرنده در شهر تهران سپرده گذاری و افتتاح حساب کرده باشد اما قصد خرید مسکن در شهر دیگری ،بعنوان مثال شهر اصفهان،داشته باشد،اگر چه سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی 80 میلیون تومان است اما به دلیل انتقال تسهیلات به شهر اصفهان، سقف 60 میلیون تومان(سقف تعیین شده پرداخت تسهیلات به متقاضیان در مراکز استان ها) به وی تعلق می گیرد.از سوی دیگر در صورتی که متقاضی،در شهر اصفهان سپرده گذاری و افتتاح حساب کرده باشد اما قصد انتقال تسهیلات به شهر تهران و خرید مسکن در این شهر داشته باشد باز هم سقف 60 میلیون تومانی تسهیلات مسکن یکم به وی اختصاص می یابد.به این ترتیب در صورت تمایل متقاضی به انتقال تسهیلات خود به شهر دیگری،این امکان فراهم است اما مبلغ تسهیلات براساس سقف تسهیلات پرداختی در شهری که سقف کمتری از تسهیلات به وی تعلق می گیرد به متقاضی پرداخت خواهد شد.

بانک عامل بخش مسکن در راستای اطلاع رسانی دقیق و شفاف شرایط و ضوابط جاری بانک در زمان افتتاح انواع سپرده ها،ارایه انواع خدمات بانکی،اعطای تسهیلات و ...،که جزو وظایف ذاتی بانک و حقوق اولیه مشتریان خود می داند،در دفعات متعدد به موضوعاتی از این قبیل پرداخته است تا به دلیل غفلت از برخی مسایل،منافع مشتریان این بانک با مخاطره مواجه نشود.بر این اساس در ابلاغیه جدید بانک به شعب و سایر واحدهای مربوطه آمده است:در صورت افتتاح حساب به شهری غیر از شهر محل افتتاح حساب،سقف تسهیلات براساس «شهر محل افتتاح حساب» و یا «شهر محل وقوع ملک مورد معامله»،«هر کدام کمتر باشد» تعیین می شود.در این ابلاغیه تاکید شده است لازم است در زمان افتتاح حساب این موضوع به اطلاع متقاضیان دریافت تسهیلات یکم برسد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000