دو شیوه نظارت دوره‌ای بر عملکرد شعب بانک مسکن

بانک مسکن با طراحی یک نظام رتبه‌بندی برای شعب، کیفیت عملکرد تمام شعبه‌های خود در سراسر کشور را به شکل دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌دهد و افزون بر این از ابزار بازرسی میدانی نیز استفاده می‌کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شاخص‌های گوناگونی در زمینه بررسی عملکرد شعبه ها ارزیابی می‌شود که از آن جمله می‌توان به میزان جذب منابع، وصول مطالبات نقدی، میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نیز شاخص‌هایی همچون کنترل ریسک اعتباری (NLP) با توجه به وضعیت به روز منابع و مصارف شعبه اشاره کرد. در این میان وزن وصول مطالبات نقدی و کنترل ریسک اعتباری در هر شعبه حدود یک ‌چهارم وزن کل شاخص های ارزیابی شده را در رتبه بندی شعب بانک به خود اختصاص داده است که نشان از اهمیت این موضوع دارد.

بانک مسکن همچنین بابت برخی از موضوعات عملکردی شعب امتیاز منفی برای آنها منظور می کند که از آن جمله می توان به عدم توفیق در وصول مطالبات اشاره کرد.

سرجمع این بررسی ها به صدور یک رتبه برای شعب منجر می شود و به این ترتیب تمام شعب می توانند جایگاه خود را به لحاظ عملکرد در مقایسه با دیگر شعب سراسر کشور دریابند و برای بهبود عملکرد از طریق رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود برنامه‌ریزی کنند؛ ضمن اینکه شعب واجد رتبه‌های برتر از مشوق‌هایی که بانک در نظر گرفته برخوردار خواهند شد.

اما نظارت بر عملکرد شعب به همین نقطه ختم نمی‌شود. فهیمه صالحی، یک مسوول در اداره کل مدیریت های شعب بانک مسکن در گفت ‌و گو با پایگا خبری بانک مسکن – هیبنا، با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شعب با بهره‌گیری از ظرفیت بازدید و بازرسی دوره‌ای نیز دنبال می‌شود، گفت: از یک‌سو ادارات بازرسی مستقر در مدیریت‌های شعب سراسر کشور بر عملکرد شعب نظارت دارند. به این ترتیب مواردی مانند گزارش‌هایی درباره تخلفات احتمالی یا نقص در عملکرد که به هیات مدیره بانک واصل می‌شود، از این طریق توسط بازرسی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجموعه اداره کل مدیریت های شعب بانک مسکن نیز به شکل دوره‌ای از شعب بازدید می‌کند. همچنین در جریان سفرهای استانی بازدید ویژه از تعدادی از شعب هر منطقه توسط مسوولان اداره کل مدیریت های شعب صورت می گیرد.

به گفته صالحی، در طول سال حدود 90 درصد از شعب بانک مسکن در کل کشور دست کم یک نوبت توسط مسوولان اداره کل مدیریت های شعب مورد بازدید میدانی قرار می گیرند.

به گزارش هیبنا، آن‌گونه که اشاره شد، بانک مسکن از دو شیوه برای بازرسی و نظارت بر عملکرد شعب خود استفاد می کند که شیوه نخست بررسی عملکرد و رتبه بندی شعب بوده و شیوه دوم بازرسی و بازدیدهای دوره ای است. در عین حال با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در شیوه رتبه بندی شعب صورت گرفته، لازم است مدیریت های منطقه ای و استانی بانک مسکن جزییات نظام رتبه بندی را برای روسای شعب تشریح کنند تا آنها در جریان چگونگی بهبود رتبه و درجه خود قرار بگیرند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000