بانک مسکن اعلام کرد:

پرداخت ۳۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در هفته اول شهریور ۹۷

بانک مسکن از پرداخت بیش از 321 میلیارد تومان انواع تسهیلات به متقاضیان در هفته اول شهریور ماه سال جاری خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک عامل بخش مسکن با انتشار گزارش عملکرد هفتگی بانک، تعداد و ریز جزییات مربوط به مبالغ پرداخت شده به مشتریان و سپرده گذاران این بانک در قالب انواع تسهیلات اعم از تسهیلات خرید و ساخت مسکن و سایر تسهیلات،را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در هفته اول شهریور ماه سال جاری بیش از 321 میلیارد تومان انواع تسهیلات شامل انواع تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات خرید مسکن و سایر تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به هفته قبل از بازه زمانی اعلام شده -هفته آخر مرداد ماه- معادل 0.2 درصد رشد داشته است.

به این ترتیب، مانده تسهیلات جاری بانک مسکن از بیش از 141 هزار و 207 میلیارد تومان در ابتدای شهریور ماه به بیش از 141 هزار و 529 میلیارد تومان در پایان هفته اول شهریور، افزایش یافته است. همچنین جداول مربوط به عملکرد هفتگی بانک مسکن در حوزه جذب سپرده وپرداخت تسهیلات نشان می دهد مانده کل سپرده های بانک مسکن در پایان هفته اول شهریور ماه سال جاری به بیش از 71 هزار و 245 میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات پرداخت شده در هفته اول شهریور ماه سال جاری عمدتا مربوط به تسهیلات خرید و ساخت (تسهیلات مشارکت مدنی)مسکن بوده است؛همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان تاریخ 8 شهریور ماه سال 97،مجموعا بیش از 7 هزار و 730 میلیارد تومان انواع تسهیلات به متقاضیان و مشتریان بانک مسکن پرداخت شده است.در این بازه زمانی در مجموع 214 هزار و 174 فقره انواع تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده که عمده این تسهیلات در قالب انواع تسهیلات خرید و ساخت واحدهای مسکونی بوده است. بر این اساس،در زیرمجموعه تسهیلات مشارکت مدنی در بازه زمانی اعلام شده-ابتدای سال جاری تا هشتم شهریور ماه امسال-مجموعا 113 فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی با سپرده(جوانان-صندوق ساخت مسکن)،به مبلغ بیش از 3 میلیارد و 287 میلیون تومان پرداخت شده است.همچنین در این مدت تعداد 13 فقره تسهیلات مجتمع با سپرده از محل تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم،صندوق پس انداز جوانان،صندوق ساخت مسکن به مبلغ بیش از 951 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت شده است.

همچنین 1028 فقره تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی بدون سپرده به مبلغ حدود 30 میلیارد و 732 میلیون تومان،انفرادی بدون سپرده در بافت فرسوده شهری به میزان 5087 فقره و به مبلغ بیش از 173 میلیارد و 421 میلیون تومان،انفرادی بدون سپرده از محل اوراق گواهی حق تقدم به میزان 390 فقره معادل بیش از 17 میلیارد و 356 میلیون تومان،پرداخت شده است.

در همین بازه زمانی در زیرمجموعه تسهیلات پرداخت شده در قالب تسهیلات مشارکت مدنی، همچنین 896 فقره تسهیلات مجتمع سازی بافت فرسوده معادل بیش از 177 میلیارد و 753 میلیون تومان،143 فقره تسهیلات مجتمع سازی بدون سپرده به مبلغ حدود 48 میلیارد تومان، 780 فقره تسهیلات غیرتبصره ای، غیردولتی، توام و مجتمع به مبلغ بیش از 237 میلیارد تومان، یک فقره تسهیلات انبوه سازان، بدون سپرده، بخش غیردولتی معادل 350 میلیون تومان، 2 فقره تسهیلات مجتمع، احداث با فناوری های نوین و تولید صنعتی به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت شده است.

سایر تسهیلات این بخش در حوزه های مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی، تعاونی، بافت فرسوده شهری، مشارکت مدنی، حساب صندوق پس انداز مسکن یکم برابر با 1086 فقره تسهیلات معادل بیش از 78 میلیارد تومان و همچنین 87 فقره تسهیلات طرح مهر پرداخت شده است. ارزش ریالی این تسهیلات معادل بیش از 73 میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین در حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن،از ابتدای سال جاری تا پایان 8 شهریور سال جاری،5347 فقره تسهیلات خرید خانه تمامی اقشار خود دریافت با سپرده به مبلغ بیش از 70 میلیارد و 685 میلیون تومان پرداخت شده است. در همین حوزه 4288 فقره تسهیلات خرید خانه جوانان به مبلغ حدود 144 میلیارد تومان،21 هزار و 432 فقره تسهیلات خرید خانه بدون سپرده خود دریافت بدون سپرده و تسهیلات قدیم به مبلغ بیش از 422 میلیارد تومان،307 فقره تسهیلات خرید ساده و ترکیبی بافت فرسوده به مبلغ حدود 8 میلیارد تومان و 45 هزار و 796 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به مبلغ بیش از 2 هزار و296 میلیارد تومان از سوی بانک مسکن به متقاضیان و مشتریان این بانک پرداخت شده است.

همچنین 21 هزار و 84 فقره تسهیلات خرید مسکن در قالب فروش اقساطی و حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به ارزش ریالی بیش از یک هزار و 665 میلیارد تومان و همچنین 48 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق رهنی به مبلغ یک میلیارد و 588 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000