هیبنا منتشر می کند

رشد هفتگی در پرداخت تسهیلات یکم

بانک مسکن جدیدترین آمار از وضعیت صندوق پس انداز مسکن یکم را منتشر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در تازه ترین آمار منتشر شده از سوی این بانک در خصوص آخرین وضعیت صندوق پس انداز مسکن یکم، آخرین برآوردها از تعداد سپرده های افتتاحی، تعداد سپرده های زنده، مانده سپرده های زنده، تعداد واحد تسهیلات اعطایی و مبلغ تسهیلات اعطایی اعلام شده است؛ همچنین تعداد واحد تسهیلات اعطایی مسکن به زوجین و مانده اعطایی تسهیلات مسکن زوجین نیز به تفکیک بیان شده است.

بر این اساس، از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان هفته اول شهریور ماه سال جاری، مجموعا 496 هزار و 314 حساب از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در این صندوق افتتاح شده است که نشان دهنده میزان استقبال متقاضیان خانه اولی و همچنین متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده از صندوق پس انداز مسکن یکم برای دریافت تسهیلات است.

این در حالی است که آمارها از رشد نزدیک به 1 درصدی حجم استقبال متقاضیان از سپرده گذاری در این صندوق برای خرید مسکن در پایان هفته اول شهریور ماه نسبت به ابتدای همین هفته(هفته اول شهریورماه سال جاری)خبر می دهد.

این در حالی است که از مجموع حساب های افتتاح شده هم اکنون 358 هزار و 940 حساب به عنوان حساب زنده شناخته می شوند؛ به این معنا که پس از کسر افرادی که به هر دلیل از سپرده گذاری و دریافت این تسهیلات انصراف داده اند هم اکنون تعداد حساب های زنده (حساب افرادی که در انتظار دریافت تسهیلات هستند و یا دوره سپرده گذاری آن ها به اتمام رسیده و موفق به دریافت تسهیلات شده اند) معادل 358 هزار و 940 حساب برآورد می شود.

همچنین آمارها نشان می دهد از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان هفته اول شهریور ماه سال جاری مجموعا 67 هزار و 743 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان انفرادی و یا زوجین متقاضی دریافت این تسهیلات پرداخت شده است.این در حالی است که تنها طی هفته اول شهریور ماه امسال، همزمان با سررسید موعد دریافت تسهیلات یکم از سوی خانه اولی های سپرده گذار و واجد شرایط ، معادل 1222 فقره تسهیلات یکم پرداخت شده است که نشان دهنده 1.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن است.

در مجموع از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان هفته اول شهریور ماه سال جاری، بیش از 5 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات انفرادی و زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. تسهیلات پرداخت شده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به لحاظ مبلغ تسهیلات اعطایی ظرف هفته اول شهریور ماه سال جاری در مقایسه با هفته قبل از آن نزدیک به 2 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده پرداخت مبالغ بیشتری از تسهیلات به متقاضیان با فرا رسیدن سررسید دریافت تسهیلات برای تعداد بیشتری از آن ها است.

برآوردها از مانده سپرده های زنده در صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد تا پایان هفته اول شهریور ماه سال جاری در مجموع بیش از 7 هزار میلیارد تومان از محل سپرده های موجود در صندوق پس انداز مسکن یکم اندوخته شده است که این مبالغ یکی از مهمترین منابع تامین تسهیلات برای متقاضیان خانه اولی است.

آمارهای ارایه شده از سوی بانک مسکن نشان می دهد از ابتدا تا پایان هفته اول شهریور ماه همچنین 22 هزار و 820 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی برای خرید مسکن در بافت های فرسوده و یا سایر نقاط شهری پرداخت شده است؛این در حالی است که این میزان در هفته اول شهریور ماه در مقایسه با یک هفته قبل از آن ، 2.3 درصد افزایش داشته است. آمارها نشان می دهد هم اکنون مانده تسهیلات اعطایی به زوجین خانه اولی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم معادل حدود 2 هزار و 350 میلیارد تومان است که این میزان نیز در هفته اول شهریور ماه سال جاری در مقایسه با یک هفته قبل از آن معادل 2.2 درصد افزایش داشته است.

بر اساس تعداد و روند استقبال سپرده گذاران از صندوق پس انداز مسکن یکم، برآوردها حاکی است میزان سپرده گذاری و همچنین پرداخت تسهیلات به متقاضیان خانه اولی از محل این صندوق به صورت هفتگی رشد صعودی دارد؛ چرا که با گذشت زمان تعداد بیشتری از خانه اولی های سپرده گذار در این صندوق مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000