بررسی ها از گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد

ترکیب منابع و مصارف در ۴ ماه نخست

بررسی ها نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت بیشترین حجم منابع و تسهیلات خرید مسکن و ساختمان بیشترین حجم مصارف بانک مسکن را در 4 ماه نخست سال جاری تشکیل می دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن در گزارش عملکرد 4 ماهه خود ترکیب منابع و مصارف را مشخص کرد. در بخشی از این گزارش، درصد تسهیلات منعقد شده و اعطایی به تفکیک عقود از ابتدای سال تا پایان دوره گزارش در 4 ماه نخست اعلام شده است. بر اساس این گزارش، بیشترین تسهیلات اعطایی در بخش خرید مسکن و ساختمان بوده که 61 درصد از کل تسهیلات را تشکیل می دهد. این روند نشان می دهد که عملکرد بانک مسکن در بخش تسهیلات دهی در جهت ماموریت تعیین آن، برای تامین مالی برای خرید مسکن و ساختمان دنبال می شود. در رتبه دوم، عقد مشارکت مدنی قرار دارد که بانک مرکزی 14.7 درصد از تسهیلات خود را در قالب این عقد به مشتریان اعطا کرده است. عقد مشارکت مدنی یا تسهیلات ساخت، جهت ساخت واحد یا واحدهای مسکونی، اعطا می شود که در صورت دارا بودن اوراق ممتاز یا داشتن حساب های صندوق پس انداز مسکن، صندوق پس انداز ساخت مسکن، پس انداز مسکن جوانان و قرض الحسنه جاری، به مشتریان با ضوابط قانونی تعلق می گیرد.

بخش سوم تسهیلات بانک مسکن در قالب عقد جعاله اعطا شده است. سهم تسهیلات اعطایی در قالب این نوع عقد در 4 ماه نخست سال جاری 12.2 درصد عنوان شده است. مسوولان بانک مسکن، از تداوم اعطای تسهیلات 20 میلیون تومانی جعاله مسکن در سال جاری خبر داده بودند و با توجه به آمار این گزارش، وام جعاله بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی در 4 ماه نخست را تشکیل می دهد. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، تسهیلات اعطایی بانک مسکن در قالب عقد مرابحه معادل 5.8 درصد و عقد قرض الحسنه به میزان 5.1 درصد از کل تسهیلات را تشکیل می دهد.

بخش دیگری از این گزارش، سهم کل منابع بانک مسکن را نیز در 4 ماه نخست سال جاری مشخص کرده است. بر اساس این آمارها از کل سپرده های بانک مسکن، 62 درصد از منابع کوتاه مدت محسوب می شوند. سپرده های کوتاه مدت، به سپرده هایی اطلاق می شود که مدت سررسید آن ها کمتر از یک سال است. به تبع این نوع سپرده ها از نظر نرخ سود کمتر از سپرده های بلندمدت بوده و بالا بودن سهم سپرده های کوتاه مدت، باعث کاهش هزینه های مربوط به اعطای نرخ سود سپرده ها خواهد شد.

در رده دوم، منابع بانک مسکن سپرده های بلندمدت قرار دارد که 18.7 درصد از کل سپرده ها را تشکیل می دهد. در حال حاضر بر اساس توافقی که در سال 1393 میان بانک ها صورت گرفت و به تایید بانک مرکزی رسید، بانک ها تنها می توانند با مشتریان سپرده های یک ساله بلندمدت منعقد کنند، اگرچه رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود اعلام کرده بود که احتمال بازگشت سپرده های دو یا سه ساله به نظام بانکی نیز وجود دارد. اما در حال حاضر بیش از 90 درصد از سپرده های بلندمدت بانک مسکن را سپرده های یک ساله تشکیل می دهند.

سپرده صندوق پس انداز مسکن با سهم 13.4 درصد در رتبه سوم سپرده های این بانک قرار گرفته است. کل سپرده صندوق پس انداز مسکن از سه زیر مجموعه صندوق پس انداز مسکن یکم، سپرده پس انداز مسکن جوانان و سپرده پس انداز ساخت مسکن تشکیل می شود، که در میان این سه، وزن منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، به دلیل استقبال خانه اولی ها از طرح بانک مسکن، بیشتر بوده است.

بر اساس آمارهای بانک مسکن در چهار ماه نخست سهم سپرده های قرض الحسنه جاری 2.4 درصد و قرض الحسنه پس انداز نیز به میزان 3.6 درصد گزارش شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000