آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می دهد

ثبت چهارمین رشد مثبت متوالی در مسکن و ساختمان

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۶/۲۶
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد بخش مسکن و ساختمان در سه ماه نخست سال جاری، چهارمین رشد مثبت متوالی را ثبت کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در سال جاری را منتشر کرد. بخشی از این گزارش، آمار گروه مسکن و ساختمان را منعکس کرده است. این گزارش حاکی از آن است که رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان در سه ماه نخست سال جاری معادل با 0.1 درصد بوده است. در بهار سال گذشته، رشد بخش مسکن و ساختمان معادل منفی 3.5 درصد گزارش شده بود، اما پس از آن در تابستان، پاییز و زمستان سال قبل به ترتیب ارقام رشد 3.1، 1.4 و 2 درصد ثبت شد، در مجموع رشد اقتصادی مسکن و ساختمان در سال قبل رقمی معادل با 1.2 درصد حاصل شد. حال آمار بهار نشان می دهد که رشد اقتصادی مثبت در فصل بهار نیز ادامه یافته، هر چند از مقدار رشد آن کاسته شده است. این رشد کم دامنه در رشد کل اقتصادی فصل بهار اثری نداشته است. بر اساس بررسی که بانک مرکزی از روند مسکن داشته است، این بانک توضیح داده است: «در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در فصل اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.9 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1390 معادل منفی 2 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 1390 معادل 0.1 درصد برآورد می شود.»

بانک مرکزی در یک جدول دیگر، ارزش رشد اقتصادی را بر اساس مخارج نیز محاسبه می کند. دریکی از بخش های این جدول تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان را به تصویر کشیده است. در واقع سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش اصلی ساختمان و ماشین آلات است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان 1.9 درصد که با توجه به رشد مثبت تشکیل سرمایه می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی مثبت در فصل های آینده نیز ادامه داشته باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد 1.9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل افزایش تشکیل سرمایه بخش دولتی، به رغم کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی حاصل شده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات منفی 5.2 درصد بوده است. علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و کاهش تشکیل سرمایه ماشین آلات تولید شده داخل در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی کل و تولید ناخالص داخلی را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 به رقم 164.8 هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع حاکی از آن است که رشد اقتصادی با نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل 1.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل 0.7 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم 1.2 واحد درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با 0.5 واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم 0.1 واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل 0.2 واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل 0.1 واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته است. بر اساس توضیحات بانک مرکزی در بخش صنعت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصد) دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000