پایگاه خبری بانک مسکن گزارش می دهد؛

ابزار نوین برای تامین مالی پروژه‌ها در شرایط کمبود منابع دولتی

صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است می تواند راهکاری برای تامین مالی پروژه ها باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، وجود ابزارهای متنوعی مانند انواع اوراق بهادار اسلامی، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، صندوق‌های سرمایه گذاری نوآورانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تجاری اسلامی در بازار سرمایه امکان دستیابی به اهداف تولید، بدون آثار تورمی را فراهم می کند. علاوه بر این، شفافیت عملکرد و رقابت پذیری بازار سرمایه، ریسک‌های مرتبط را به حداقل می رساند.
در عین حال عموما با توجه به کمبود منابع دولت‌ها، استفاده از ابزارهای تامین مالی جایگزین می تواند راهکار مناسبی برای تامین منابع پروژه های عمرانی باشد که یکی از این ابزارها بهره گیری از ابزار بازار سرمایه تحت عنوان «صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان» است.
هدف از فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی، جمع آوری پس اندازهای خرد و کلان، اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مشخص، فروش واحدهای ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران است.
به رغم تلاش جهت در نظر گرفتن و بررسی تمام عوامل موثر بر جریانات نقدی پروژه، ممکن است برخی از عوامل موجب تغییر میان بازده پیش بینی شده و بازده محقق شده شود. از جمله عواملی که می‌تواند موجب تغییر در تحقق برآوردها شود، بهای تمام شده و فروش پروژه است.
در صنعت ساختمان تغییر در نرخ بهای تمام شده در اثر تغییر در افزایش بهای ساخت ناشی از افزایش تورم می‌تواند منجر به تغییر پیش بینی‌ها شود.
پیشینه صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان
به گزارش هیبنا اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان کشور در مهر ۱۳۹۳ توسط گروه مالی بانک مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در منطقه 22 پایتخت و با هدف کمک به توسعه این منطقه شهری برای احداث برجی ۱۵ طبقه با کاربری مسکونی راه اندازی شد تا بانک مسکن مبدع استفاده از این ابزار نوین نامین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی باشد.
صندوق زمین و ساختمان نسیم در آذرماه 96 نیز به بهره برداری رسید. علاوه بر این، صندوق زمین و ساختمان نارون در اراک دومین پروژه ای بود که در قالب استفاده از این ابزار نوین مالی احداث و در خردادماه امسال افتتاح شد.
در حال حاضر نیز دو پروژه صندوق زمین و ساختمان شمال غرب و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری با تامین مالی از محل بازار سرمایه در مرحله اجرا قرار دارند.
آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های صندوق‌های زمین و ساختمان
در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش های به دست آمده از عملیات اجرای پروژه نرگس رشدیه تبریز، درصد پیشرفت این پروژه تا دوره منتهی به تیرماه امسال به 76.19 درصد رسیده است تا پس از پروژه های سرمایه گذاری نسیم در منطقه 22 و پروژه صندوق سرمایه گذاری نارون در اراک، سومین صندوق زمین و ساختمان بهره برداری شده در کشور باشد.
صندوق زمین و ساختمان شمال غرب با پیشرفت حدود 77 درصدی ادامه دارد، اما پروژه صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری که در هفدهمین ماه اجرای عملیات قرار دارد، تاکنون حدو 27 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شهرری همچون سایر صندوق‌های زمین و ساختمان با هدف جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری و ساخت پروژه ساختمانی از محل وجوه دریافتی و در نهایت فروش و تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار، فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرد و طبق برآوردهای صورت گرفته در سال 98 بهره برداری خواهد شد.
زیربنای کل این پروژه 34 هزار و 607 مترمربع، زیربنای مفید مسکونی 20 هزار و 683 مترمربع، زیربنای مفید تجاری هزار و 234 مترمربع و زیربنای مفید درمانی نیز 485 متر مربع است.
همچنین از 299 واحد، 295 واحد آن با کاربری مسکونی و 4 واحد آن درمانگاهی و بهداشتی تعبیه شده است که شامل 20 هزار و 683 متر مربع مساحت مفید بخش مسکونی و 485 متر مربع مساحت مفید بخش درمانگاه می‌شود.
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذارى مسکن تهران مدیر ساخت و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز متعهد پذیره نویس و بازار گردان صندوق هستند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000