گزارش بانک مرکزی از شارژ بخش های اقتصادی در ۵ ماه اول امسال منتشر شد

رشد ۳۵ درصدی پرداخت تسهیلات به مسکن و ساختمان

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۷/۰۲
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در 5 ماه نخست سال جاری میزان تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان به رقم 20.7هزار میلیارد تومان رسیده است. در 5 ماه نخست سال گذشته، این میزان تسهیلات دهی رقم 15.3 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. در نتیجه رشد تسهیلات دهی به بخش مسکن و ساختمان در بازه پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم 1.3 برابر شده است. در سال های گذشته بانک مسکن، سهم قابل توجهی از ارایه تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان داشته و بخش اعظمی از این تسهیلات توسط بانک مسکن ارایه شده است. یکی از اهداف این بانک، حمایت مالی از خانوارها برای تهیه مسکن و ساختمان است که در صورت حمایت های سیاستگذاران، این روند می تواند تسریع یابد. بخش دیگر فعالیت بانک مسکن، حمایت از تولیدکنندگان بخش مسکن و ساختمان است که این حمایت علاوه بر بهبود وضعیت کسب و کار در کشور می تواند باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شود. رشد 35 درصدی تسهیلات دهی شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان، در حالی رقم خورده که در سال جاری، وضعیت منابع بانک ها به دلیل نوسانات ارزی با تهدید روبرو شده است.

در این خصوص نکته قابل توجه این است که رشد تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن و ساختمان نسبت به رشد کل تسهیلات رقم بالاتری بوده است. بر اساس آمارهای ارایه شده، مجموع تسهیلات داده شده در کلیه بخش های اقتصادی تا پایان مرداد ماه، 240.8 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 32.5 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که از نظر نسبی معادل 15.6درصد بوده است. به این ترتیب، میزان رشد پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن دو برابر میزان رشد پرداخت کل تسهیلات شبکه بانکی طی 5 ماه اول امسال بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش تعداد تسهیلات دریافتی در هر بخش نیز مشخص شده است. بر اساس گزارش های بانک مرکزی تعداد تسهیلات بخش مسکن و ساختمان در 5 ماه نخست سال جاری رقمی معادل با 444 هزار و 95 فقره بوده است. این رقم در 5 ماه نخست سال جاری 350 هزار و 285 فقره گزارش شد. در نتیجه می توان عنوان کرد که از نظر تعداد نیز تسهیلات اعطایی به بخش مسکن و ساختمان رشد 27 درصدی را ثبت کرده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی در یک جدول اهداف تسهیلات ارایه شده را به گروه های مختلف مشخص می کند. هدف از دریافت تسهیلات، شامل تامین سرمایه در گردش، ایجاد، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر می شود. سهم اصلی تسهیلات، جهت سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی بوده است. در حقیقت نزدیک به دو سوم از کل تسهیلات، در این بخش تخصیص داده شده است. نکته جالب توجه اینکه پس از تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، بخش «سایر» بیشترین سهم را از تسهیلات دریافتی کشور در 5 ماه نخست داشته است. 24.1هزار میلیارد تومان از تسهیلات سیستم بانکی به بخش سایر داده شده که سهم 10 درصدی از کل تسهیلات بانکی را داشته است. پس از بخش سایر، تسهیلات پرداختی با هدف ایجاد بیشترین سهم را داشته اند. 20.5 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی با هدف ایجاد بنگاه های تولیدی بوده است. کمترین سهم را از تسهیلات دریافتی، بخش تعمیر داشته است.

بانک مرکزی در این گزارش تاکید می کند که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000