گزارش مرکز آمار ایران در شهریور ماه نشان می دهد

تورم بخش مسکن در انتهای تابستان

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۷/۰۴
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که تورم متوسط بخش مسکن در شهریور ماه سال جاری به رقم ۱۱.۱ درصد رسیده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در شهریور ماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش، آمارها را به تفکیک گروه ها نیز ارایه می دهد. بخش مسکن در گزارش مرکز آمار ایران از سه بخش اجاره، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی تشکیل شده است. این بخش یکی از مهمترین، گروه های گزارش شاخص بهای مصرف کننده است به نحوی که حدود یک سوم از وزن گزارش شاخص بهای مصرف کننده در گروه مسکن شکل می گیرد. بنابراین افزایش نرخ تورم این گروه، بر تورم شاخص کل مصرف کننده تاثیر قابل توجهی دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم متوسط بخش مسکن در شهریور ماه سال جاری به 11.1 درصد رسیده است. نرخ تورم متوسط در ماه مرداد 10 درصد گزارش شده بود و نشان می دهد که نرخ تورم این بخش طی یک ماه 1.1 واحد درصد افزایش یافته است. تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماه منتهی به یک ماه مشخص، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.

اما در بسیاری از تحلیل ها از نرخ تورم نقطه به نقطه، برای تغییرات سالانه بهره می گیرند. این نرخ نشان می دهد که نرخ تورم در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، چقدر رشد کرده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه برای گروه مسکن 18.5درصد بوده است. رقمی که در مرداد ماه معادل با 16.5درصد گزارش شده بود. این آمار نیز تایید می کند در شهریور ماه نسبت به مرداد نرخ تورم افزایش یافته است. اما سومین آماری که تغییرات قیمت ها را در یک ماه مورد بررسی قرار می دهد، به نرخ تورم ماهانه معروف است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در شهریور ماه 2.2 درصد ثبت شده است. این رقم در گزارش مرداد ماه به میزان 1.9 درصد ثبت شده بود.

به نظر می رسد که افزایش قیمت های اخیر در بازار مسکن بر شاخص بهای مصرف کننده، اثر گذاشته است، اما نکته قابل توجه این که گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم بخش شهری مسکن، از بخش روستایی آن بیشتر بوده است. به عنوان مثال در شهریور ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش شهری معادل 18.8 درصد بوده که این رقم برای بخش روستایی معادل با 14.1درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم متوسط نیز در مناطق شهری معادل با 11.2 گزارش شده که این رقم برای مناطق روستایی 9.2 درصد بوده است.

علاوه بر بخش مسکن، مرکز آمار ایران گزارش آمارهای کلی را نیز منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریور ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٣٤.٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٤ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٥.٧ درصد است؛ شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٦.٤ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٥.٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٣٦.١ و ٢١.٧ درصد است.

بر اساس این گزارش شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ به عدد ١٣٤.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٣ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٥.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (١٩.٤ درصد) ٦.٣ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در شهریور ماه ١٣٩٧ به عدد ١٣٥.٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٨ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٦.١ درصد است که نسبت به ماه قبل (١٨.٨ درصد) ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000