هیبنا گزارش می‌دهد

پیشتازی ساختمان‌های یک‌ طبقه در ساخت و ساز کشوری

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۰۷/۲۴
بر اساس آمارهای رسمی، ساختمان‌های یک‌ طبقه بیشترین سهم از ساخت و سازهای کشوری را به خود اختصاص می‌دهند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت ساخت وسازهای کشوری واحدهای مسکونی و سایر ساختمان‌ها، از سهم 31.8 درصدی ساختمان‌های یک طبقه از مجموع ساخت و سازهای انجام شده در زمستان سال گذشته خبر داده است.

بر این اساس، از مجموع 38 هزار و 246 پروانه صادر شده برای احداث ساختمان در آخرین فصل از سال 96 (زمستان سال گذشته) 12 هزار و 195 پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی و سایر ساختمان‌ها با تراکم یک طبقه صادر شده است که نشان دهنده سهم 31.8 درصدی این ساختمان‌ها از کل ساخت و سازهای کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته است.

بر اساس این گزارش همچنین ساختمان‌های دو طبقه با سهم 26.1 درصدی در رتبه دوم به لحاظ بیشترین سهم از ساخت و سازهای کشور به لحاظ ارتفاع بنا و تعداد طبقات قرار دارد؛ زمستان سال گذشته 10 هزار و 7 پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان‌های دو طبقه در شهرهای کشور صادر شد.

ساختمان‌های 5 طبقه و بیشتر نیز با سهم 18 درصدی از مجموع ساخت و سازهای کشور در رتبه سوم بیشترین ساخت و سازها از نظر تراکم ساختمانی و تعداد طبقات قرار دارند؛ زمستان سال گذشته 6 هزار و 905 پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان‌های 5 طبقه و بیشتر صادر شد؛ همچنین سهم ساختمان‌های سه طبقه از مجموع ساختمان‌هایی که عملیات ساخت آن‌ها در زمستان سال گذشته آغاز شد 15.59 درصد معادل 5 هزار و 963 پروانه ساختمانی برای ساخت همین تعداد ساختمان در شهرهای کشور است.

کمترین سهم احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات نسبت به سایر ساختمان‌ها مربوط به ساختمان‌های 4 طبقه است؛ زمستان سال گذشته، این گروه از ساختمان‌ها تنها 8.3 درصد از مجموع ساخت و سازهای کشور را به خود اختصاص دادند.

در شهر تهران ساختمان‌های 5 طبقه و بیشتر در صدر فهرست بیشترین پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال گذشته قرار دارند؛ سه ماهه پایانی سال 96 در شهر تهران مجموعا 2150 پروانه ساختمانی صادر شد که از این تعداد 1973 پروانه ساختمانی معادل 91.7 درصد از پروانه‌های صادر شده مربوط به مجوز ساخت ساختمان‌های با تراکم 5 طبقه و بیشتر بوده است؛ساختمان‌های 4 طبقه و سه طبقه به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم به لحاظ فراوانی تعداد پروانه‌های صادر شده در زمستان سال 97 برای احداث ساختمان در شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل زمستان سال ١٣٩٦، تعداد ١٥١١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته حدود 7.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 18.4 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧ واحد بوده است.تعداد٢١٥٠ پروانه ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل زمستان ١٣٩٦ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود 5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 15.4 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل زمستان ١٣٩٦ بالغ ‌بر 2737.3 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 4.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 22.8 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی نیز حدود ١٢٧٣ مترمربع بوده است.

همچنین در فصل زمستان سال ١٣٩٦، تعداد ٩٢٥٤٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شد که نسبت به فصل گذشته حدود 37.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.3 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 2.4 واحد بوده است‌.همچنین تعداد٣٨٢٤٦ پروانه ی احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در فصل زمستان ١٣٩٦ صادرشد که نسبت به فصل گذشته حدود 60.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.9 درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیر بنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در فصل زمستان ١٣٩٦حدود ١٧٥٩٣ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 44.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 11.4 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا نیز در این پروانه‌ها ٤٦٠ مترمربع بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000