بانک مسکن میزبان جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان

چهارمین جلسه هماهنگی راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در مدیریت بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، چهارمین جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با حضور دکتر رستمی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان، در مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار شد.در ابتدای جلسه داریوش حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی جهت حضور دکتر رستمی و علیزاده معاون وی در استان و همچنین خوش آمدگویی به سایر مدعوین، از میزبانی و همراهی بانک مسکن جهت برگزاری این جلسه تقدیر کرد.

در ادامه حسینی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات در راستای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های مرتبط، بر نیاز به تعامل و هم افزایی بیشتر ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان در جهت پیشرفت پروژه های بزرگ استان از این باب که باعث ارتقاء کیفیت راه ها، حمل و نقل، مسکن و احیاء بافت های فرسوده شود، تاکید نمود.

در ادامه دکتر رستمی پس از معرفی اجمالی مجموعه راه و شهرسازی با بیان اهمیت و موقعیت مهم و استراتژیک استان چهارمحال و بختیاری در کشور پرداخت وی با اشاره به فلسفه وجودی و رسالت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های زیر مجموعه آن اظهار کرد این وزارت خانه و تمامی دستگاه های زیر مجموعه آن در 12 حوزه زیربنایی و توسعه ای در زمینه های حمل و نقل، برنامه ریزی و مسکن ماموریت دارند لذا ضمن تاکید بر پاسخگو بودن این ادارات در برابر مردم، بر لزوم احترام به حقوق شهروندی تاکید کرد.

دکتر رستمی از تلاش و همکاری بانک مسکن در این مجموعه بزرگ به عنوان یک بانک دولتی خدمت رسان به مردم که در حوزه های اقتصاد مسکن و اقدامات توسعه ای و زیربنایی نقش راهبری، سایست گذاری و اجرایی دارد، تقدیر نمود.

دکتر رستمی در ادامه خاطر نشان کرد که اقتدار بیرونی در ارایه خدمت در سازمان ها نیازمند انسجام درونی در مسیر خدمت به مردم می باشد. وی به اهمیت قوانین و اهمیت ارتقای سلامت اداری و مبازه با فساد برای تحقق سلامت اداری و اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد.

وی در ادامه از مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان خواست که گزارشات عملکرد حوزه کاریشان را در پنج محور ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، حقوق شهروندی و میزخدمت و بازرسی ارایه دهند.

در ادامه جلسه پس از پخش کلیپ معرفی استان و گزارش اهم فعالیت های اداره راه و شهرسازی استان، مدیرکل آن اداره گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در سال 1396 و شش ماهه ابتدای سال 97 ارایه نمود.

در ادامه این نشست علیرضا آباد، مدیر وقت شعب بانک مسکن استان پس از عرض خیرمقدم به مدعوین جلسه از تعامل و همکاری اداره کل راه و شهر سازی استان با بانک مسکن تقدیر کرد، مدیر استان پس از ارایه عملکرد بانک در حوزه مسکن مهر ، تسهیلات روستایی، بافت فرسوده و حقوق شهروندی تاکید کرد: افزایش توان خدمت رسانی بانک مسکن به مردم استان به صوت گسترده تر نیازمند ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه در سطح استان و هم افزایی و تشریک مساعی جهت هماهنگی بیشتر با بانک مسکن می باشد، وی از رویکردهایی چون انتقال منابع مالی دستگاه های تابعه به بانک مسکن، تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر و روستایی تعیین تکلیف نشده، وصول مطالبات روستایی و سوق پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی به سمت بانک مسکن در راستای تقویت تنها بانک عامل این مجموعه یاد نمود.

در تایید یشنهادات مدیر وقت شعب استان، دکتر رستمی اظهار کرد، از آنجایی که رویکرد تقویت بانک مسکن از طریق سوق منابع مالی کلیه دستگاهها به این بانک در سطح ملی و از طریق وزارتخانه در حال پیگیری می باشد، امید است در آینده ای نزدیک این هدف مهم محقق شود.

در ادامه این نشست مدیران حاضر ضمن ارایه گزارش ارزیابی عملکرد و فعالیت های انجام شده در سال 1396 و شش ماهه ابتدای سال 97 دستگاه های ذی ربط در بخش مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی و اقدامات انجام شده در حوزه بازرسی، سلامت اداری و مبازه با فساد به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات حوزه راه و شهرسازی در استان پرداختند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000