مدیر عامل بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا تشریح کرد

دو محور واگذاری اموال مازاد بانک مسکن

مدیر عامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی های شرکتی»و «مطالبات مشکوک الوصول» تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

یکی از مهمترین دغدغه نظام بانکی، فروش اموال مازاد بانک ها است که تسریع این امر، موجب افزایش کیفیت نقدینگی در بازار پول خواهد شد. در این خصوص، بانک مسکن، قصد دارد که با یک برنامه عملیاتی، واگذاری این اموال را تسریع کند.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در خصوص این برنامه عملیاتی، اموال مازاد بانک مسکن را به دو بخش تقسیم بندی کرد و گفت: بخش نخست شامل دارایی های شرکتی بانک مسکن است که در این خصوص ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، تکلیفی را برای بانک ها قرار داده مبنی بر این که ظرف سه سال از اجرایی شدن این قانون، باید اموال مازاد فروخته شده و اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود.
وی با بیان این موضوع که بانک مسکن در این زمینه اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دارد، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری که پایان دوره سه ساله این قانون است، بخش قابل توجهی از شرکت های وظیفه ای، غیروظیفه ای و غیر بانکی تعیین تکلیف شده و برخی از این اموال در بازار سهام یا به شکل مزایده واگذار شوند. رحیمی افزود: برخی شرکت ها که وظایف بانکی بر عهده دارند با دیگر شرکت ها بانک مسکن ادغام خواهند شد و برخی دیگر نیز با توجه به زیان ده بودن، منحل خواهند شد. در مجموع پیش بینی می شود که تا پایان سال، بانک مسکن بتواند در این بخش مطابق با قانون رفع موانع تولید، رفتار کند.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص بخش دوم، به تسهیلاتی اشاره کرد که بازپرداخت آن از سوی مشتریان در موعد مقرر صورت نگرفته است. او گفت: این دارایی ها بعد از ورود به بخش مطالبات مشکوک الوصول، با انجام مقدمات قانونی و پس از صدور اجراییه، در فاز مزایده قرار گرفته بود، اما در سال های گذشته به دلیل رکود بخش مسکن، تقاضا در این بخش کمرنگ بود. به گفته مدیر عامل بانک مسکن، به دلیل تغییر و تحولات بازار مسکن در چند ماه اخیر، این واحدها بیشتر از گذشته با استقبال روبرو شده اند و متقاضیان بیشتری برای آن وجود دارد، در نتیجه بانک مسکن نیز سعی می کند که واگذاری این اموال را در این شرایط سرعت ببخشد و ارزیابی ها حاکی از آن است، این برنامه تاکنون از روند قابل قبولی برخوردار بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده کدام شعب تا پایان سال واگذار می شود، پاسخ داد: فروش شعب در گذشته، به صورت اختیاری بود و رویه ای دستوری وجود نداشت، اما شاهد این بودیم که در برخی مواقع این کار با کندی صورت می گرفت، بنابراین در حال حاضر، قصد داریم که تمامی این اموال را برای واگذاری مشخص کرده و نحوه فروش آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
رحیمی انارکی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر شهرهایی که تنها یک شعبه دارند، مشمول این طرح نمی شوند، گفت: در شهرهایی که بیش از یک شعبه وجود دارند، مادامی که مشخص شود، شعب زیان ده وجود دارند، فرآیند ادغام صورت می گیرد و مشتریان آن شعب می توانند خدمات بانکی را در شعب دیگر بانک مسکن دریافت کنند.
مدیر عامل بانک مسکن ابراز امیدواری کرد که با هدف گذاری های صورت گرفته در این دو بخش، واگذاری اموال مازاد بانک ها مطابق با برنامه بانک، اجرایی شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000