معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواست گروه سرمایه گذاری مسکن خبر داد

اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه گران دربافت فرسوده

عشایری در جریان انعقاد تفاهم نامه میان شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت بازآفرینی شهری ایران، اعلام کرد: دو هدف اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری ارتقای زندگی شهروندان وارتقای زیست پذیری شهری است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هوشنگ عشایری با اشاره به برگزاری مسابقه طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز اظهار کرد: این اقدامات بهترین فرصت در راستای دست یابی به این دو هدف است. ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی با مشارکت ساکنان محلات قدیمی شهر نیز می تواند گام مهمی در حوزه بازآفرینی شهری محسوب شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ملی بازآفرینی شهری توسعه فضاهای عمومی شهری در دستور کار قرار دارد، گفت: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از جمله حوزه هایی است که در قالب این برنامه به آن توجه ویژه خواهد شد و دولت در این حوزه به عنوان یک حمایتگر نقش بازی خواهد کرد. نکته مهم دیگر آنکه رکن اصلی برنامه ملی بازآفرینی ابعاد اجتماعی و اقتصادی نوسازی بافت فرسوده است و نوسازی کالبدی به عنوان پیوست این برنامه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه در پاسخ به درخواست شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 77 برای توسعه گران حوزه بافت فرسوده نیز گفت: مطابق با آیین نامه ابلاغی خردادماه دولت، تمامی معافیت ها و تسهیلات در نظر گرفته شده از امکانات دولتی برای مناطق محروم مشمول حال توسعه گران بافت فرسوده نیز خواهد شد.
وی با اشاره به مفاد تفاهم نامه منعقد شده افزود: این تفاهم نامه گام خوبی جهت شتاب دهی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی در شهر تهران خواهد بود.
در ادامه این نشست کاوه حاجی علی اکبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز با بیان اینکه اقدامات مقدماتی شهرداری برای پیگیری و شتاب دهی برنامه ملی بازآفرینی شهری از اواخر سال گذشته آغاز شده است، گفت: به دلیل تغییرات مدیریتی در مجموعه شهرداری تهران، پیگیری این موضوع از ابتدای تابستان سال جاری با شتاب بیشتری انجام شد.
وی به مفاد تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان توسعه گر پیش گام اجرای این تفاهم بوده است و شرکت بازآفرینی شهری نیز به عنوان نماینده دولت و تامین کننده تسهیلات در این قرارداد حضور خواهد داشت. براساس تفاهم نامه منعقد شده 7 پروژه با ظرفیت ساخت 3 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده و تک تک قراردادهای مشارکت آنها برای هر پروژه آماده خواهد شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000