مدیریت شعب بانک مسکن استان ایلام:

راهکارهای جذب منابع پایدار

حسین عاطف ضمیر با تشریح راهکارهای جذب منابع پایدار، اعطای تسهیلات خرد و کلان در قالب عقود متنوع و منطبق با نیازها و امکانات مشتریان را یکی از راهکارها و پیشنهادات جذب منابع عنوان کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، حسین عاطف ضمیر مدیریت شعب بانک مسکن استان ایلام با اشاره به راهکارهای جذب منابع پایدار با رویکرد منابع ارزان قیمت و کاهش قیمت تمام شده منابع گفت: قرض الحسنه جاری، صندوق پس انداز مسکن یکم، قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حساب پس انداز مسکن جوانان ابزارهای جذب منابع بانک هستند.

وی با اشاره به عدم شناخت کافی مشتریان از خدمات قابل ارایه از طریق حساب های قرض الحسنه جاری، بر لزوم تدوین دستورالعمل جامع و کامل برای پوشش نیازهای مشتریان بخش جاری بانک مسکن تاکید کرد و افزود: اعطای تسهیلات خرد و کلان در قالب عقود متنوع و منطبق با نیازها و امکانات مشتریان مانند مرابحه عام و خاص از راهکارهای جذب منابع پایدار است.

مدیر شعب بانک مسکن استان ایلام، با بیان اینکه باید امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری، درمان ، تحصیل و ... در سیاست های اعتباری سالانه نیز در جهت جذب منابع پایدار پیش بینی شود، ادامه داد: ترغیب و هدایت منابع ناشی از بازاریابی مصارف، مشتریان دارای پایانه های فروشگاهی سیار و سهم الشرکه تسهیلات پرداختی به سمت سپرده های بدون هزینه و جلوگیری از خروج یکباره این منابع می تواند از ابزارهای جذب منابع باشد.

عاطف ضمیر با تاکید بر لزوم تدوین آیین نامه تعریف مشتریان ویژه که دارای منابع بیش از یک میلیارد ریال در حساب های قرض الحسنه پس انداز بوده و ارایه خدمات تکمیلی از جمله خدمات بیمه ای، تخفیف کارمزد در ارایه خدمات بانکی و غیره گفت: حسابهای واسطه و یا سودگیر فرابورس، آباد و پایانه های فروشگاهی سیار از حساب های قرض الحسنه پس انداز و یا جاری تعیین و انتخاب شود.

وی با اشاره به جذابیت صندوق پس انداز مسکن یکم برای مشتریان گفت: از این رو به نظر می رسد می توان با اعمال سیاست های جدید جذابیت استفاده از این صندوق را افزایش داد.

مدیر شعب بانک مسکن استان ایلام خواستار فراهم کردن امکان عدم برگشت سود ناشی از فسخ سپرده های بلندمدتی که بیش از شش و یا نه ماه از سپرده گذاری آنها گذشته است، شد و گفت: ارایه خدمات متنوع و تخفیف ارایه خدمات بانکی جهت سپرده گذاران حسابهای بلندمدت و تبلیغات گسترده در مورد فک رهن از وثیقه اسناد رهنی گیرندگان تسهیلات در قبال افتتاح سپرده مدت دار می تواند از مشوق هایی باشد که در جهت جذب منابع پایدار برای بانک کمک کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000