کارنامه عملکرد بانک مسکن نشان می دهد:

تسهیلات حمایتی ویژه برای بافت فرسوده و زلزله زدگان

بانک مسکن با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب دیده در نیمه نخست امسال ۳۹۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان بافت فرسوده و زلزله زدگان اعطا کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش عملکرد بانک مسکن طی نیمه نخست سال جاری در بخش تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف نشان می دهد: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه بانک عامل بخش مسکن 5 هزار و 345 فقره تسهیلات انفرادی بدون سپرده به متقاضیان بافت فرسوده و همچنین آسیب دیدگان ناشی از زلزله پرداخت کرده است.
بررسی ها نشان می دهد ارزش تسهیلات بدون سپرده انفرادی پرداخت شده طی بازه زمانی مذکور معادل 183 میلیارد و 631 میلیون تومان بوده است.
در این میان بانک مسکن به متقاضیان بافت فرسوده و زلزله زدگان تسهیلات بدون سپرده در قالب مجتمع سازی نیز پرداخت کرده است. گزارش عملکرد مربوط به نیمه نخست سال جاری حاکی از آن است که مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش معادل یک هزار و 43 فقره بوده است. ارزش تسهیلات بدون سپرده پرداخت شده در این بخش نیز معادل 209 میلیارد و 527 میلیون و 900 هزار تومان بوده است.
در عین حال بانک مسکن در شهریورماه سال جاری به متقاضیان بافت فرسوده و زلزله زدگان مجموعا 580 فقره تسهیلات در دو بخش تسهیلات انفرادی بدون سپرده و تسهیلات مجتمع سازی بدون سپرده اعطا کرده است.این بخش از گزارش عملکرد بانک مسکن طی ماه پایانی شهریور ماه نیز نشان می دهد: تسهیلات انفرادی بدون سپرده پرداخت شده به متقاضیان بافت فرسوده و زلزله زدگان معادل 384 فقره به ارزش 14 میلیارد و 930 میلیون تومان بوده است. همچنین کارنامه بانک مسکن در بخش تسهیلات بدون سپرده برای مجتمع سازی، حاکی از آن است که در شهریور ماه سال جاری این بانک 196 فقره تسهیلات به ارزش 42 میلیارد و 877 میلیون و 200 هزار تومان تخصیص داده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی های کارشناسی درباره ظرفیت نهفته در بافت های فرسوده نشان می دهد در صورت تحریک موثر سرمایه گذاری در بافت های فرسوده با اهرم تسهیلات بانکی، رونق ساخت وسازهای مسکونی و به تبع آن ساخت وسازهای تجاری در این محدوده از شهرها، می تواند به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و در نتیجه رشد مثبت اقتصاد منجر شود. نوسازی بافت های فرسوده به دلیل پایین بودن هزینه تملک زمین و ساخت وساز در مقایسه با سایر مناطق شهرها، صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران به همراه دارد. از این رو بانک عامل بخش مسکن در راستای ایجاد تحرکات تازه در محدوده بافت فرسوده، تسهیلات حمایتی ویژه ای را برای این بخش در نظر گرفته است و مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده با اولویت تعیین شده برای تزریق منابع به بافت فرسوده بدون معطلی در جریان است. چرا که کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین محرک های رونق نوسازی در محدوده بافت فرسوده، تسهیلات ساخت بدون سپرده مخصوص ساخت و ساز در بافت فرسوده است که در حال حاضر در تهران تا سقف 50 میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان، به سازنده های بافت فرسوده پرداخت می شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000