در کمیته معماری گروه سرمایه گذاری مسکن صورت گرفت؛

ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی، پیش از اجرای پروژه

در کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، سه طرح پیشنهادی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود، شمال غرب و پردیس پیش از اجرای پروژه به لحاظ توجیه اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با توجه به اهمیت اقتصادی بودن طرح های عمرانی، مقرر شد تا طرح‌های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از شرکت های تابعه بانک مسکن پیش از اجرا در کمیته های معماری مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت احراز صلاحت پروژه در این کمیته به لحاظ اقتصادی و پوشش جامعه هدف، اجرا شود.

در این نشست که با حضور ظهیری مدیر عامل گروه سرمایه گذاری برگزار شد، سه پروژه پیشنهادی در استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران در کمیته معماری مورد بررسی قرار گرفت.

طرح‌ پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود در استان اصفهان با عنوان «پروژه گل نرگس» با ارایه علی مدرس هاشمی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود و همچنین طبیبیان مدیر دفتر فنی این شرکت بررسی شد.

پروژه گل نرگس زاینده رود در زمینی به مساحت حدود 4260 مترمربع در هفت طبقه شامل زیر زمین، همکف و 5 طبقه مسکونی در حال طراحی است.

پس از بررسی این طرح در کمیته معماری شرکت، قرار شد با اصلاحاتی مجدد در جلسات آینده این کمیته مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات احتمالی اصلاح و در نهایت عملیات اجرایی آن آغاز شود.

بررسی طرح‌ پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب

در ادامه این جلسه، پروژه «اسکان» تبریز که به تازگی به تصویب کمیته سرمایه‌گذاری گروه رسیده و در جلسه گذشته کمیته معماری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، مجددا در کمیته معماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این پروژه در زمینی به مساحت حدود 1757 مترمربع با دو سناریوی 44 واحدی و 60 واحدی پیشنهاد و مطرح شده بود.

فرهاد یاسمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب و فرزاد شکری مدیر طرح و توسعه شرکت نیز در این جلسه جزییات طرح پیشنهادی خود را به اعضای کمیته ارایه کردند. در نهایت یکی از دو طرح پیشنهادی به تصویب کمیته معماری رسید و مقرر شد طرح مورد تایید، بعد از انجام اصلاحات ارایه شده، در جلسه آینده کمیته برای تکمیل و رفع اصلاحات، مطرح و برای اجرا نهایی شود.

بررسی طرح‌ پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس

در ادامه، جلسه، طرح پروژه تجاری کوهساران، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس توسط کارشناسان معماری این شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این پروژه در زمینی به مساحت 3000 متر مربع با زیربنای کل حدود 15.000 متر مربع در فاز 11 پردیس قرار دارد که اجرای آن در قالب مشارکت در ساخت، به تازگی در کمیته سرمایه‌گذاری گروه طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، طرح نمای پیشنهادی شرکت پردیس مورد ارزیابی قرار گرفت و یکی از هفت گزینه پیشنهادی مورد تایید واقع شد.

همچنین مقرر شد با توجه به کاربری پروژه، جهت بهبود طراحی معماری، پلان‌های مجتمع توسط شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن مورد بازنگری قرار گرفته و در جلسات آینده کمیته معماری گروه مطرح شود.

بر اساس این گزارش، در نشست بررسی طرح های پیشنهادی شرکت های تابعه علاوه بر مدیران و کارشناسان گروه، حسین شیخ زین الدین عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران، سیدجواد میرحسینی و پورکرامتی از برجسته‌ترین معماران کشور نیز حضور داشتند.

فرشچیان رییس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری مسکن، مروج معاون توسعه فناوری و ساخت گروه، شفیعی مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در کمیته معماری گروه سرمایه گذاری مسکن، طرح های پیشنهادی را مورد بررسی قرار دادند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000