بررسی پایگاه خبری بانک مسکن نشان می دهد

بخش مسکن، لنگر نرخ تورم

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در مهرماه معادل با 12.8 درصد بوده است و نسبت به تورم کل، در سطح پایین تری قرار دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مصرف کننده در مهرماه نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه کل به سطح 36.9 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم ماهانه در مهر ماه معادل با 4.6 درصد گزارش شده است. نرخ تورم ماهانه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

شاخص بهای مصرف کننده در آمار بانک مرکزی در 12 گروه اصلی تشکیل شده است. هر یک از این گروه ها با توجه به اهمیت خود در سبد کالای خانوار دارای وزن مشخص هستند. بخش مسکن با 37 درصد از وزن کل شاخص، مهم ترین گروه محسوب می شود که پس از آن گروه خوراکی ها با 25 درصد قرار دارد. نکته قابل توجه در این آمار این است که بخش مسکن یکی از کمترین تورم ها را در گزارش مهرماه ثبت کرده است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در مهرماه معادل با 0.9 درصد بوده است. همچنین در نخستین ماه پاییز نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل با 12.8 درصد ثبت شده است. مقایسه این آمار با تورم کل نشان دهنده این موضوع است که گروه مسکن مانند یک لنگر از افزایش قابل توجه نرخ تورم در این بخش جلوگیری کرده است و اگر آمار مسکن در شاخص کل را در نظر نگیریم، نرخ تورم بالاتر از سطح موجود است. بخش مسکن از اجاره بهای مسکن غیرشخصی، ارزش اجاری مسکن شخصی وتعمیرات و خدمات ساختمانی تشکیل شده است. بررسی آمارها نشان می دهد که حتی در شهریور ماه نیز نرخ تورم بخش مسکن در سطح قابل قبولی بوده است. نرخ تورم ماهانه گروه مسکن معادل با 1.5 درصد ثبت شده و نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 12.3 درصد گزارش شده است. در حقیقت، گروه مسکن در بین 12 گروه کالایی یکی از کم نوسان ترین گروه های شاخص بهای مصرف کننده بوده است.

در مهرماه سال جاری یکی از مهمترین دلایل بالا بودن نرخ تورم، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه این گروه معادل با 5.9 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 55.9 درصد رسیده است. در شهریور ماه نیز نرخ تورم ماهانه این گروه معادل با 6.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 46.5 درصد ثبت شده است.

در خصوص نرخ تورم گروه مسکن دو نگاه نزد کارشناسان وجود دارد. گروه نخست معتقد است که افزایش نرخ تورم در سایر گروه ها با یک وقفه زمانی به گروه مسکن می رسد و امکان دارد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه دستمزد، اثر آن در ماه های آینده بر روی این گروه منعکس شود. گروه دوم نیز معتقدند که افزایش سطح قیمت ها باعث شده که تقاضا در این بخش کاهش یابد و در نتیجه در سطوح قیمتی بالا، تقاضای قابل توجهی نباشد، در نتیجه عقب نشینی تقاضا باعث شده عملا روند افزایشی نرخ تورم در این بخش کنترل شود و نسبت به گروه های دیگر، نرخ تورم بخش مسکن در سطح پایینی باشد.

البته ارقام‌ مربوط به تورم مسکن در گزارش بانک مرکزی، وضعیت تغییرات هزینه تامین مسکن در کل مناطق شهری کشور را منعکس کرده است. وضعیت تورم مسکن در کل کشور با توجه به میانگین تغییرات قیمتی در شهرهای بزرگ و کوچک، به مراتب بهتر از تورم شدید رخ داده در بازار مسکن تهران است.
به بیان دیگر نرخ رشد قیمت مسکن در مهرماه در شهر تهران بیش از ۸۰ درصد بوده است که از نرخ تورم مسکن در‌ کل کشور بیشتر بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000