بانک مسکن اعلام کرد:

اعلام مجدد حداقل مبلغ در سپرده های سودپذیر

بانک مسکن شرایط حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب و سپرده گذاری سودپذیر را در راستای اصول مشتری مداری و رعایت اصول اخلاق حرفه ای بانکداری مجدداً اطلاع رسانی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس این مصوبه، از اول مهر ماه سال جاری، عملیات افتتاح انواع حساب های کوتاه مدت عادی برای مشتریان با لحاظ تعلق سود علی الحساب، مشروط به واریز مبلغ 50 هزار تومان از سوی متقاضی در زمان تشکیل حساب، عملیاتی شد و برای مبالغ کمتر از 50 هزار تومان، حساب کوتاه مدت عادی باز نمی شود.

بعد از افتتاح حساب با حداقل مبلغ 50 هزار تومان چنانچه موجودی حساب از سوی مشتری به کمتر از این مبلغ کاهش یابد، سود کوتاه مدت به آن حساب تعلق نمی گیرد اما سایر خدمات بانکی مشمول آن حساب خواهد شد. این ضابطه به تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری با ماهیت کوتاه‌مدت از جمله انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و ... قابل تسری است.

بانک مسکن درباره سرنوشت حساب های کوتاه مدت عادی که تا قبل از نیمه دوم امسال فعال شده اند نیز اعلام کرد: از ابتدای نیمه دوم امسال، روند تعلق گرفتن سود به این حساب ها بر اساس حداقل موجودی 50 هزار تومان، اعمال می شود به این معنا که در صورت کاهش موجودی به کمتر از این مبلغ، پرداخت سود متوقف خواهد شد.

بر اساس مصوبه بانک مسکن، از سرگیری پرداخت سود به حساب های کوتاه مدتی که موجودی آنها در یک مقطع زمانی به کمتر از حداقل تعیین شده، کاهش پیدا کرده است مشروط به افزایش موجودی به حداقل 50 هزار تومان و گذشت حداقل یک ماه از زمان جبران موجودی است.

بانک مسکن تاکید کرد: در طول دوره سپرده‌گذاری، چنانچه در مقطعی، مبلغ سپرده به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد و پس از سپری شدن مدتی دوباره به حداقل مذکور افزایش یابد، سپرده در مقاطعِ با مانده کمتر از 50 هزار تومان مشمول دریافت سود نمی شود. در مقاطع با حداقل مانده 50 هزار تومان نیز (به شرط سپری شدن حداقل یک ‌ماه از زمان افزایش مانده به حداقل 50 هزار تومان) مشمول سود می شود. به این معنا که در مدت زمانی که مانده سپرده کمتر از 50 هزار تومان است به حساب مذکور سود تعلق نمی گیرد؛اما به محض افزایش مانده حساب به 50 هزار تومان و بیشتر بعد از گذشت یک دوره انتظار یک ماه، حساب یاد شده مشمول دریافت سود می شود.

همچنین در خصوص انواع حساب‌های پس انداز مسکن همچون صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس انداز ساخت مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب پس‌انداز مسکن جوانان که در صورت فسخ و انصراف از اخذ تسهیلات، مشمول سود علی‌الحساب برابر نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی می شوند، از تاریخ یک مهر ماه سال جاری به بعد حداقل مبلغ مذکور، 50 هزار تومان است. بنابراین در صورت انصراف متقاضیان از دریافت انواع تسهیلات ذکر شده و برداشت از حساب، تنها در صورتی سود به حساب آن ها تعلق خواهد گرفت که مانده سپرده آن ها حداقل 50 هزار تومان باشد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000