۶ پیشنهاد برای بهبود بهره‌وری در بانک/مصادیق بهره‌وری از منظر سودآوری

مدیر امور مالی بانک مسکن، با تاکید بر الزامات و مصادیق بهره وری در بانک، 6 پیشنهاد برای بهبود بهره وری در بانک را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

صابر عسکرپور در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با تشریح وضعیت بهره‌وری بانک مسکن از منظر سودآوری، با تاکید بر اینکه این بانک به عنوان یک سازمان انتفاعی و یک بانک تخصصی-توسعه ای نیاز دارد از منظر بهره‌وری عملکرد خود در تمامی حوزه‌ها را دقیقا ارزیابی کند، گفت: اگر بخواهیم به جایگاه و نقش بهره‌وری در کسب موفقیت و حیات سازمانها و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها اشاره کنیم، می‌توان گفت بهره‌وری و رعایت اصول و استاندارهای مرتبط با آن برای همه سازمانها الزامی و به عنوان عامل تضمین کننده حیات و موفقیت آنها است.
وی با اشاره به مصداق های تئوری و عملی بهره‌وری و عملکرد بانک مسکن در سال 1396 در حوزه بهره وری گفت: در صورتهای مالی سال 95 و 96 به صورت مقایسه‌ای می‌توان مشاهده کرد که مانده سپره‌های بانک در سال 96 نسبت به سال قبل، حدود 25 درصد افزایش یافته است، حال آن که هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران با یک روند کاهشی روبرو بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک طی سال 1396 ضمن افزایش مانده سپرده ها، با رعایت قوانین و الزامات نرخ سود، موفق به کاهش هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران و در نتیجه کاهش هزینه های عملیاتی خود شده است.
مدیر امور مالی بانک مسکن، با بیان اینکه افزایش نرخ موثر بازدهی مصارف ضمن کنترل و بهبود بهای تمام شده منابع، از مصادیق بهره‌وری در این حوزه‌ها طی سال 1396 است، گفت:البته هزینه‌های غیربهره‌ای در سال 1396 نسبت به سال 1395 افزایش داشته است که این موضوع منجر به افزایش قیمت تمام شده پول با احتساب طرح مسکن مهر در سال 1396 شده است.
وی افزود: برای افزایش بهره‌وری در این بخش باید ضمن کنترل هزینه تمام شده منابع، اقدامات لازم به منظور افزایش نرخ بازدهی مصارف را نیز در دستور کار قرار داد.این مقام مسئول در بانک مسکن گفت: در بخش بهبود بهره‌وری از طریق افزایش درآمدها، می‌توان روی بازدهی مصارف متمرکز شد، کاهش نرخ موثر بازدهی مصارف در مقطع پایان شهریور سال جاری نسبت به پایان سال 1396، عمدتاً ناشی از افزایش مطالبات غیر جاری، خصوصاً در بخش تسهیلات غیر تعهدی بخش غیر مسکن است.
عسکرپور در خصوص بهره‌وری در سازمان نیز تاکید کرد: اثربخشی و کارایی دو بعد مهم عملکرد سازمان هستند. در این خصوص، بهره‌وری زمانی در سازمان محقق می‌شود که فعالیتها هم کارآمد و هم اثربخش باشند. به عبارت دیگر ضمن استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف تعیین شده در سازمان نیز قابل تحقق باشد.
بهبود بهره‌وری از طریق افزایش سطح فعالیتها
مدیر امور مالی در ادامه به بررسی بخش سوم تحقق بهره‌وری پرداخت و افزود: این بخش با رویکرد افزایش سطح فعالیتها امکانپذیر است. با توجه به اینکه بخش عمده هزینه‌های غیر مستقیم (غیربهره‌ای) به استثنای هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه صندوق ضمانت سپرده ها، جزو هزینه‌های ثابت بوده و با تغییر سطح فعالیتها، تغییر چندانی نخواهد کرد، یکی از رویکردهای افزایش سودآوری، بهبود عملکرد از طریق افزایش سطح فعالیتها (افزایش جذب سپرده و اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری بیشتر) است.
وی افزود: با این رویکرد، افزایش سطح فعالیتها در صورتی منجر به تحقق اهداف تعیین شده (اثر بخشی) می‌شود که با کنترل هزینه‌های بهره‌ای و برنامه‌ریزی مناسب برای مصرف منابع جذب شده و کسب کارایی همراه باشد.

6 پیشنهاد برای بهبود بهره‌وری در بانک
عسکرپور همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با تشریح 6 پیشنهاد برای بهبود بهره‌وری در بانک گفت: برنامه‌ریزی و تمرکز بر جذب حداکثری منابع سپردهای با رویکرد کنترل هزینه‌های بهره‌ای (افزایش سطح فعالیتها، کنترل هزینه ها، کاهش نرخ هزینه‌های غیربهره‌ای و پوشش ریسک نقدینگی)، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر وصول مطالبات غیرجاری (کاهش هزینه‌ها، افزایش نرخ موثر بازدهی مصارف و پوشش ریسک اعتباری)، برنامه‌ریزی و تمرکز بیشتر بر ارائه خدمات کارمزدمحور به منظور افزایش سطح درآمدهای کارمزدی (افزایش درآمد ها و کاهش هزینه‌ها)، برنامه‌ریزی در راستای صرفه جویی در هزینه‌های اداری عمومی از جمله هزینه حاملهای انرژی، اجاره و پشتیبانی (کاهش هزینه‌ها)، برنامه‌ریزی در خصوص بهینه سازی سبد تسهیلات و سرمایه‌گذاریها (افزایش نرخ بازدهی مصارف) و چابکسازی سازمان و سازماندهی شعب (کاهش هزینه‌های غیربهره‌ای (شامل استهلاک و اجاره) می‌توانند در بهبود بهره وری بانک موثر باشند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000