آمارهای پولی و بانکی در شهریور ماه نشان می دهد

تداوم استقبال از صندوق پس انداز مسکن

بررسی آماری از گزارش پولی و بانکی نشان می دهد که منابع صندوق پس انداز مسکن در یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری ۲۸.۲ درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در شهریور ماه سال جاری میزان منابع صندوق پس انداز مسکن به سطح 9.1 هزار میلیارد تومانی رسیده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.2 درصد رشد کرده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد منابع صندوق پس انداز مسکن در 6 ماه اول سال جاری به 8.3 درصد رسیده است. این آمارها تایید می کند که با وجود شرایط اقتصاد کلان در نیمه نخست سال جاری، اعتماد به سرمایه گذاری در صندوق پس انداز مسکن برقرار بوده و منابع این صندوق، روند صعودی خود را در نیمه نخست سال جاری نیز تداوم داده است. پایین بودن نرخ سود تسهیلات دهی در بخش خرید مسکن، باعث شده که اقبال به سپرده گذاری در صندوق پس انداز بخش مسکن بالا باشد. این در حالی است که بررسی ها تایید می کند با توجه به نوسان سایر بازارهای دارایی ها در نیمه نخست سال جاری، بخشی از سپرده های بانک ها راهی بازارهای موازی شده اند.

بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی، علاوه بر آمارهای مربوط به منابع صندوق پس انداز، آمارهای مربوط به نقدینگی، سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت را نیز منتشر می کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رقم نقدینگی در شهریور ماه سال جاری به 1672 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد سالانه این متغیر پولی در آخرین ماه تابستان به میزان 20.3 درصد بوده است. دیگر آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد 6 ماهه نقدینگی به میزان 9.3 درصد گزارش شده است. نقدینگی به دو بخش مهم پول و شبه پول، تقسیم بندی می شود. پول معادل با اسکناس و مسکوک و سپرده های جاری در بانک ها است. از سوی دیگر، سپرده های مدت دار، معادل با شبه پول در نظر گرفته می شود. آمارهای بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری حاکی از آن است که رشد پول نسبت به شبه پول، بیشتر بوده است. به بیان دیگر، از شدت رشد منابع مدت دار بانک ها کاسته و به رشد سپرده های جاری یا اسکناس افزوده شده است. در شهریور ماه سال جاری 243 هزار میلیارد تومان سهم پول و 1428 هزار میلیارد تومان سهم شبه پول بوده است. رشد سالانه پول در شهریور ماه به میزان 44.8 درصد گزارش شده، حال آن که میزان رشد شبه پول در این مدت تنها 16.9 درصد ثبت شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش رشد پول نسبت به شبه پول، یکی از نشانه های فشار بر روی افزایش نرخ تورم است. این تغییر ترکیب نقدینگی در نیمه نخست سال جاری را می توان یکی از دلایل عدم ثبات در بازارها تلقی کرد.

دیگر آمارهای گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد که در شهریور ماه بدهی بانک ها به بانک مرکزی به سطح 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سالانه این بدهی معادل با 37.3 درصد است که رشد قابل توجهی محسوب می شود. عمده این رشد از سوی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است. رشد بدهی بانک ها در این گروه 100 درصد افزایش یافته و میزان بدهی طی یک سال، دو برابر شده است. نکته قابل توجه این که بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی منفی بوده و از سطح آن در نیمه نخست سال جاری کاسته شده است. رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از دلایل بسط پایه پولی بوده است و برخی از بانک ها، با رشد اضافه برداشت از بانک مرکزی، زمینه افزایش این متغیر را فرآهم آورند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000