مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن:

خروج«فرسودگی» از بافت‌های ناکارآمد شهری

در بافت فرسوده صرفا ساختمان ها و فضاهای اقامتی اهمیت ندارند بلکه ایجاد سرانه های خدماتی از جمله آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و به عبارتی برگرداندن جریان زندگی به بافت های فرسوده است که باعث می شود فرسودگی از بافت‌ها رخت بربندد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، روزبه ظهیری،مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به بافت های ناکارآمد شهری، گفت: کمبود سرانه های خدماتی و معضلات این بافت ها سرجمع باعث شده متاسفانه به لحاظ اقتصادی ماموریت خاصی برای نوسازی در گذشته وجود نداشته باشد.
وی به تفاهم نامه سه جانبه اخیر در حوزه ساماندهی بافت های فرسوده اشاره کرد و افزود: امضای تفاهم نامه سه جانبه بازآفرینی شهری بین گروه سرمایه گذاری بانک مسکن، شرکت عمران بهسازی شهری ایران و سازمان نوسازی شهر تهران باعث شده مجموعه حاکمیت در اعطای تسهیلات حمایتی در بخش های مختلف از قبیل صدور پروانه ها و مجوزهای ساختمانی، امکان اخذ تسیهلات با نرخ مناسب و بهره مندی از مشوق های مربوط در این حوزه و همچنین معافیت های مالیاتی موضوع ماده 77 جدیت بیشتری داشته باشد.
این مقام مسوول تاکید کرد: اگر تسهیلات مالی و سایر مشوق ها فراهم شود، با اجرای این تفاهم نامه قطعا خوش بین هستیم تا هم زمان شاهد اجرای پروژه های موثر در بافت های فرسوده باشیم و گروه سرمایه گذاری مسکن در زمینه نوسازی و بهسازی ایفای وظیفه می‌کند.
ظهیری با تاکید بر اینکه با جدیت در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری، هم زمان که مسکن با کیفیت در محلات هدف تولید می شود، امیدواریم بخشی از نیاز مصرفی مسکن در کشور پوشش داده شود، ادامه داد: تاکید می کنم در بافت فرسوده صرفا ساختمان ها و فضاهای اقامتی اهمیت ندارند بلکه ایجاد سرانه های خدماتی از جلمه آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و به عبارتی برگرداندن جریان زندگی به بافت های فرسوده است که باعث می شود فرسودگی از بافت‌ها رخت بربندد و خارج شود.
ظهیری کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بافت های ناکارآمد شهری را یکی از مولفه های آسیب پذیر این بافت ها عنوان کرد و گفت:به دلیل کمبود سرانه‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی و همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی، فرسودگی ذهنی در ساکنان این مناطق ایجاد شده است. این فرسودگی ذهنی باعث فرسودگی کالبدی نیز می شود، چرا که هیچ میل و رغبتی برای نوسازی از سوی ساکنان وجود ندارد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با بیان اینکه این گروه ساختمانی به عنوان یک نهاد توسعه گر به دنبال اجرای پروژه های محرک توسعه است، گفت: با اجرای این پروژه ها به دنبال این هستیم تا امید و رونق را به بافت های فرسوده برگردانیم که در کنار پرداخت تسهیلات مالی، در این حوزه ایفای نقش کنیم.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000