با همت همکاران شعبه شهرک آپادانا صورت پذیرفت:

حساب جوانان، هدیه دانش آموزان برتر مدرسه شهادت

با همت همکاران شعبه شهرک آپادانا، حساب پس انداز مسکن جوانان برای دانش آموزان برتر مدرسه ابتدایی شهادت افتتاح شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در راستای نهادینه سازی فرهنگ پس انداز در سطح جامعه و با همت همکاران شعبه شهرک آپادانا، حساب پس انداز مسکن جوانان با مبلغ 500 هزار ریال برای 10 دانش آموز برتر مدرسه ابتدایی شهادت افتتاح و کارت این حساب طی مراسم صبحگاهی به نامبردگان اهدا شد.

شایان ذکر است طی مراسم مذکور کلیه خدمات و مزایای رقابتی بانک علی الخصوص حساب پس انداز مسکن جوانان برای دانش آموزان تشریح شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000