آمارهای بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری نشان می دهد

رشد ۲۸.۵ درصدی تسهیلات بخش مسکن و ساختمان

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تسهیلات پرداختی بخش مسکن و ساختمان 28.5 درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که کل تسهیلات پرداختی بانک ها به تمام بخش ها در هفت ماه نخست سال جاری به رقم 358 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 14.2 درصد افزایش یافته است. در هفت ماه نخست سال جاری سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان 30.6 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در هفت ماه نخست سال قبل به میزان 23.8 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. در نتیجه آمار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.5 درصد رشد کرده است.
مقایسه روند رشد بخش مسکن و ساختمان با کل آمار تسهیلات نشان می دهد که رشد بخش تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بیشتر از رشد تسهیلات کل بوده است. بنابراین در هفت ماه نخست سال جاری به رقم شرایط متلاطم اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا، روند با ثبات و صعودی تسهیلات دهی در بخش مسکن و ساختمان تداوم یافته است. این موضوع نشان می دهد که بانک های مرتبط با تسهیلات حوزه مسکن در سمت عرضه منابع، توانسته اند عملکرد مثبتی برجای بگذارند. تداوم این روند نیاز به حمایت های بیشتر سیاستگذار و توجه به بانک مسکن، به عنوان یک بانک توسعه ای-تخصصی است. بهبود روند تامین مالی با توجه به شاخص هایی نظیر افزایش سرمایه در بخش مسکن و ساختمان، می تواند موجبات رونق این بخش را فرآهم آورد.
آمارهای بانک مرکزی در هر بخش، هدف دریافت از تسهیلات را نیز مشخص می کند. این اهداف شامل، ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر موارد است. با توجه به ماهیت تسهیلات دهی در بخش مسکن و ساختمان مهمترین هدف تسهیلات دهی در این بخش نیز خرید مسکن بوده است. نیمی از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به ارزش 15.5 هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری به خرید مسکن اختصاص یافته است. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش مسکن و ساختمان دومین هدف از ارایه تسهیلات در بازه زمانی هفت ماه نخست سال جاری بوده است. آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات اختصاص یافته با هدف تامین سرمایه در گردش 5.3 هزار میلیارد تومان بوده که 17.5 درصد از کل تسهیلات را شامل شده است. در هفت ماه نخست سال جاری 3.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد و 3.3 هزار تسهیلات نیز با هدف تعمیر اعطا شده است. همچنین در این مدت زمانی 529 میلیارد تومان نیز صرف خرید کالای شخصی شده است.
آمارهای بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، تعداد تسهیلات ارایه شده در هربخش را ارایه کرده است. کل تسهیلات ارایه شده دربخش مسکن و ساختمان 667 هزار و 100 فقره بوده است. با این آمار می توان عنوان کرد که متوسط ارزش هر تسهیلات پرداختی در هفت ماه نخست سال جاری حدود 46 میلیون تومان بوده است. بر اساس این آمار کل تسهیلات ارایه شده به همه بخش ها نیز 5 میلیون و 220 هزار و 677 فقره بوده است. در نتیجه مطابق این آمار ارزش هر تسهیلات ارایه شده حدود 7 میلیون تومان بوده است. این موضوع نشان می دهد که وزن تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن و ساختمان نسبت وزن کل بسیار بیشتر بوده است. البته با توجه به ماهیت این گروه نسبت به سایر گروه ها این روند دور از انتظار نیست.
بانک مرکزی در این گزارش بر تداوم مسیر جاری با توجه به ملاحظات تورم تاکید کرده است. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000