رییس اداره کل سازمان‌ها و روش‌های بانک مسکن اعلام کرد

نگاه سیستماتیک به بهره‌وری در بانک مسکن

رییس اداره کل سازمان‌ها و روش‌های بانک مسکن بر ضرورت نگاه سیستماتیک به مفهوم بهره‌وری در بانک مسکن تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمود یوسفی، رییس اداره‌کل سازمان‌ها و روش‌های بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: به منظور تحقق حداکثری مفهوم بهره‌وری در هر نهاد و سازمانی از جمله بانک مسکن لازم است تمام زیرمجموعه‌ها و بخش‌ها به صورت هماهنگ و در راستای یک هدف تلاش کنند و در واقع نگاه سیستماتیک به موضوع بهره‌وری یکی از مهمترین الزامات در این زمینه است.
وی با بیان اینکه مفهوم بهره‌وری همواره در بانک مسکن مورد توجه قرار داشته است و در شرایط فعلی به دلیل نقش حساس و محوری این بانک در نظام تامین مالی مسکن این موضوع از اهمیتی مضاعف برخوردار شده و مورد تاکید مدیریت ارشد بانک قرار گرفته است خاطرنشان کرد:هم‌ اکنون برنامه‌ای متشکل از 7 محور اصلی با 33 برنامه راهبردی به منظور تحقق حداکثری مفهوم بهره‌وری در مجموعه بانک مسکن وبه همت همکاران در بدنه کارشناسی بانک مسکن تدوین شده است که مهمترین راهبردها و محورهای تحقق بهره‌وری در بانک عامل بخش مسکن در این محورها و برنامه ها تشریح شده است؛ هر چند مفهوم بهره‌وری مفهومی فراتر دارد و تمام زیرمجموعه‌های بانک باید به منظور تحقق این محورها و برنامه‌ها وهمچنین دست‌یابی هرچه بیشتر به بهره‌وری سازمانی تلاش کنند.
یوسفی افزود: تعاریف و توضیحات بسیار زیادی در ارتباط با مفهوم بهره‌وری به طور کلی و مصادیق آن ارایه شده است و به صورت خاص نیز تعاریف مشخصی از این مفهوم و مصداق‌های آن در برنامه‌های طراحی شده در بانک مسکن ارایه شده است اما به طور خلاصه می‌توان گفت مفهوم بهره‌وری به طور کلی بر دو اصل «اثر بخشی» و «کارآیی»تاکید دارد؛ به این معنا که چگونه می‌توان با مدیریت بهینه همه امور و اجزا، بیشترین میزان اثربخشی از طرح‌ها و برنامه‌ها با حداکثر کارآیی را به دست آورد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد در تعاریف ارایه شده از مفهوم بهره‌وری موضوع «کاهش هزینه‌ها» هم مطرح می‌شود این در حالی است که بیش از آنکه در مفهوم بهره‌وری کاهش هزینه‌ها مورد توجه باشد مفهوم «مدیریت هزینه‌ها» مدنظر قرار دارد؛ هر چند کاهش هزینه‌ها نیز یکی از مصادیق اصلی بهره‌وری است اما مدیریت هزینه‌ها مفهومی فراتر و گسترده‌تر را نسبت به آن در بر می‌گیرد.
یوسفی تاکید کرد: در راستای تحقق مفهوم بهره‌وری در بانک مسکن تمام بخش‌ها و همکاران در این بانک باید به دنبال افزایش سهم بانک از بازار و توسعه این سهم باشند؛ در واقع افزایش درآمدها در قالب افزایش سهم بانک از بازار یکی از مصادیق تحقق بهره‌وری در بانک مسکن است که لازم است در این زمینه خدمات کارمزد محور توسعه یابد و خدمات متنوع بانکی به مجموعه فعالیت‌های بانک اضافه شود و یا خدمات فعلی گسترش یابد. این خدمات چه به لحاظ فراوانی و چه به لحاظ محتوای خدمات بانکی می‌تواند منجر به تحقق بخشی از برنامه‌های تعریف شده در راستای افزایش بهره‌وری در مجموعه بانک مسکن شود.
وی همچنین کاهش و متناسب‌سازی و همچنین منطقی سازی سیستم سازمانی را از دیگر مصادیق تحقق بهره‌وری عنوان کرد و گفت: سیستمی کردن فرم‌ها و قراردادها، اصلاح ساختار سازمانی در راستای الکترونیکی شدن سازمان و بهبود فرآیندهای کاری به واسطه حذف یا کاهش برخی ملزومات غیرضروری همچون جایگزینی گزارش‌های سیستمی به جای گزارش‌های کاغذی نیز از دیگر مصادیق افزایش بهره‌وری در راستای کاهش و مدیریت هزینه‌ها در سازمان‌ها از جمله بانک مسکن است؛ در این راستا می‌توان با الکترونیکی کردن و سیستمی کردن فعالیت‌ها حجم زیادی از هزینه‌ها را کاهش داد. در واقع بایگانی سیستمی یکی از مهمترین مصادیق افزایش بهره‌وری است.
وی تاکید کرد: از این طریق هم سرعت انجام فعالیت‌ها افزایش می‌یابد و به بیان بهتر روند انجام کار تسریع می‌شود و هم ماندگاری فعالیت‌ها بیشتر خواهد شد. همچنین امکان کنترل، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ها و دسترسی به فهرستی مدون و سیستمی از فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های در دست اجرا و همچنین برنامه‌های آتی فراهم خواهد شد.
وی افزود: به طور کلی هر اقدامی که منجر به افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت‌ها و برنامه‌ها در بانک مسکن شود و با کمترین هزینه، زمان ممکن و نیروی انسانی با بیشترین سطح اثرگذاری در راستای تحقق اهداف تعیین شده بانک به انجام برسد یکی از مصادیق افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود. این در حالی است که افزایش خلاقیت، ابتکار و نوآوری در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیز در افزایش بهره‌وری در مجموعه بانک مسکن و هر سازمان و ارگان دیگری بسیار موثر است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000