مسیر پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانک مسکن

یک صاحبنظر حوزه مسکن و ساختمان معتقد است: افزایش سرمایه بانک مسکن مهم ترین اقدام در جهت افزایش توانمندی این بانک تخصصی برای حمایت از دو بخش عرضه و تقاضای مسکن است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، غلامرضا سلامی صاحبنظر حوزه مسکن و ساختمان با بیان اینکه طی سال های گذشته اقدامات مناسبی در راستای توانمندسازی بخش تقاضا از سوی بانک مسکن انجام شده است، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای مناسب برای گسترش توان تسهیلات دهی و حضور موثرتر بانک عامل بخش مسکن در توانمندسازی دو بخش عرضه و تقاضا، افزایش سرمایه این بانک از طریق اختصاص بخشی از اقساط وصولی طرح مسکن مهر است. در حال حاضر بانک مرکزی، با استمهال بازپرداخت اقساط مسکن مهر طی یک دوره 10 ساله(تا سال 1401) موافقت کرده و وجوه حاصل از وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر به پرداخت باقی مانده تسهیلات طرح مسکن مهر و همچنین کمک به نقدینگی صندوق مسکن یکم می شود. با توجه به شرایط مالی دولت، اگر بخشی از اقساط وصول شده از تسهیلات مسکن مهر به سرمایه بانک مسکن تبدیل شود می تواند گام مهمی در راستای تجهیز منابع مالی این بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات دو سمت عرضه و تقاضا برداشته شود.

وی ادامه داد: با افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن می توان به تولید و عرضه مسکن مناسب برای خانه اولی ها اقدام کرد. به طوری که بانک مسکن به عنوان حلقه متصل کننده میان عرضه و تقاضا عمل کنند. در این قالب، بانک مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت قابل تبدیل به فروش اقساطی می تواند بین عرضه و تقاضا ارتباط برقرار کند. به این ترتیب از یک سو ریسک بازگشت سرمایه سمت عرضه کاهش پیدا می کند چرا که عرضه کننده از فروش واحد مسکونی ساخته شده اطمینان دارد و از سوی دیگر بانک مسکن با ایجاد سیستم پیش خرید، از افزایش قیمت واحد مسکونی برای سمت تقاضا جلوگیری می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک عامل بخش مسکن به منظور برقراری انضباط مالی و همچنین امکان پرداخت باقی مانده تسهیلات طرح مسکن مهر مطابق با سیاست‌های دولت پس از انجام پیگیری‌ها و مکاتبات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به انعقاد قراردادهای 20 ساله خطوط اعتباری مسکن مهر جمعاً به مبلغ 44 هزار و 466 میلیارد و 600 میلیون تومان کرده است. دوره تنفس اولیه قراردادهای مذکور به مدت 3 سال تعیین شده بود که با پیگیری‌های مستمر بانک مسکن، مدت مذکور در قراردادهای متمم به 10 سال افزایش یافت. بر این اساس بازپرداخت اقساط خطوط اعتباری مذکور از تاریخ 31 مرداد سال 1401 آغاز می‌شود و وجوه حاصل از وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر به پرداخت باقی مانده تسهیلات طرح مهر (تا اتمام تعهدات طرح مذکور) و همچنین کمک به نقدینگی صندوق مسکن یکم اختصاص خواهد یافت.
بانک مسکن با انعقاد قراردادهای فوق‌الذکر و متمم آنها در سال های اخیر ضمن جلوگیری از اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی، با تامین منابع مالی مناسب از این محل امکان پرداخت باقی مانده تسهیلات طرح مهر و کمک به اتمام پروژه‌ها را برای پیمانکاران فراهم کرد و با افزایش سقف تسهیلات از 30 به 40 میلیون تومان در زمستان 95، تسریع در تکمیل پروژه‌ها توسط پیمانکاران و تحویل واحد‌های طرح مسکن مهر به متقاضیان را در دستور کار خود قرار داده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000