مراحل و هزینه های نقل و انتقال سند ملکی

تسهیلات گیرندگان بانک مسکن در مقایسه با فروشنده ملک باید هزینه متفاوتی بابت ترهین سند نزد بانک و صدور سند تک برگ به دفتر اسناد رسمی پرداخت کنند.
پایگاه خبری بانک مسکن

‎به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابتدایی ترین مرحله نقل و انتقال سند ملکی، اخذ استعلام هایی است که هنگام نقل و انتقال باید اخذ شود. این مسوولیت بر عهده فروشنده ملک است. وی با حضور در دفتر اسناد رسمی نامه ای بابت مراجعه به شهرداری یا بخشداری دریافت کرده و با این نامه به نهاد مذکور مراجعه می کند.
در این مرحله شهرداری بررسی می کند که ساختمان مورد معامله طبق مفاد پروانه صادره ساخته شده است یا خیر. اگر تطابق با پروانه وجود نداشته باشد فروشنده ناگزیر به پرداخت جریمه خواهد بود.
همچنین عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین جزء هزینه انتقال سند است که باید توسط فروشنده به شهرداری پرداخته شود. فروشنده باید هزینه‌ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها) بپردازد. پرداخت این هزینه ها در حالت عادی به صورت سالانه و در قالب صدور فیش عوارض نوسازی و پسماند از سوی مالکان صورت می گیرد، اما در زمان نقل و انتقالات ملکی باید این عوارض و احیانا بدهی های گذشته ملک در این سرفصل ها از سوی فروشنده تسویه شود تا دفتر اسناد رسمی وارد فاز بعدی انتقال سند شود.
علاوه بر این فروشنده باید استعلام اداره دارایی را نیز اخذ کند. برابر قانون اداره دارایی معادل ۴ درصد از ارزش منطقه ای ملک را تحت عنوان مالیات بر نقل و انتقال از فروشنده دریافت می کند؛ اما این رقم بر اساس قیمت نهایی معامله محاسبه نمی شود و طبق جداول قیمتی دارایی که با قیمت واقعی تفاوت دارد (پایین تر است)، منظور می شود.
به عنوان مثال اگر زمین مورد معامله متر مربعی 10 میلیون تومان قیمت گذاری شده، اداره دارایی رقمی کمتر از یک میلیون تومان را به عنوان قیمت منطقه ای در نظر می گیرد و ۴ درصد را بر مبنای این قیمت گذاری محاسبه می کند که در برابر ثمن معامله رقم ناچیزی است. افزون بر این اگر ملک مورد معامله قبلا در اجاره مستاجر بوده، اداره دارایی رقمی تحت عنوان مالیات بر اجاره نیز از فروشنده دریافت می کند.
پس از این مرحله استعلام ها تسلیم دفترخانه اسناد رسمی که نامه اولیه را صادر کرده بود می شود و مراحل نقل و انتقال با تنظیم اسناد مربوطه کلید خواهد خورد.
در نهایت هزینه دفترخانه (حق التحریر) باید پرداخت شود که به صورت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود. این هزینه بر اساس ارزش ملک متغیر بوده و حدودا بین 200 هزار تا 3 میلیون تومان است.
تسهیلات گیرندگان بانک مسکن باید علاوه بر حق التحریر دفترخانه، هزینه دیگری نیز بابت ترهین سند نزد بانک به دفترخانه بپردازند. افزون بر این کسانی که از تسهیلات زوجین استفاده می کنند و سند ملک به نام هر دوی آنها به صورت سه دانگ، سه دانگ یا اشکال دیگر منتقل می شود، هزینه دیگری نیز بابت صدور دو قطعه سند تک برگ باید بپردازند. این هزینه ها از سوی دفترخانه محاسبه و به خریداران اعلام می شود. به طور متوسط باید رقمی بین یک تا ۳ میلیون تومان از بابت این هزینه های متفرقه از سوی زوجین تسهیلات گیرنده به دفترخانه پرداخت شود. البته هزینه نقل و انتقال رسمی ملک در دفاتر اسناد رسمی، نسبت مشخصی از ارزش آن ملک دارد که بر اساس تعرفه های مصوب، اعمال می شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000