رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن تشریح کرد

هفت گانه بهره وری در بانک مسکن

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن هفت گانه بهره وری در بانک مسکن را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی علمکرد و دبیر کمیته بهره وری بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 7 محور اصلی تحقق بهره وری در بانک مسکن در قالب 33 برنامه کاربردی به منظور ارتقای بهره وری در بانک مسکن را شرح داد.
وی در این باره اعلام کرد:در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها و تحقق حداکثری مفهوم بهره وری در مجموعه بانک مسکن 7 محور اصلی مرکب از 33 برنامه کاربردی طراحی شده است که بعنوان راهنمای ارتقای بهره وری در بانک در دستور کار همه کارکنان و همکاران قرار گرفته است.
راحتی با بیان اینکه هر کدام از این محورها و برنامه ها یک یا چند بخش بانک را هدف قرار داده است خاطرنشان کرد: «افزایش فعالیت های کارمزدی و توسعه فضای کسب و کار» اولین محور تعریف شده در رابطه با ارتقای بهره وری سازمانی در مجموعه بانک مسکن است؛ مدیریت امور استان ها و بازاریابی، اداره کل فناوری اطلاعات، مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل بانکداری الکترونیک به عنوان واحدهای متولی تحقق این محور ماموریت دارند از طریق توسعه و ارتقای عملکرد POSهای فروشگاهی بانک مسکن، تهیه برنامه نرم افزاری خدمات LC ریالی جهت استفاده در شعب، راه اندازی بازار مالی مجازی صنعت ساختمان و توسعه ETC ،گسترش در سطح آزادراه های کشور و تسری به پارکینگ های عمومی و سایر اماکن و مراکز تجاری نسبت به تحقق این هدف مهم اقدامات مورد نیاز را به عمل آورند.
وی «هم افزایی بانک و شرکت های وابسته» را دومین محور مهم از 7 محور کلیدی در ارتقای بهره وری بانک مسکن عنوان کرد و افزود: در راستای تحقق این محور نیز شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت واسپاری بانک مسکن، اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ماموریت دارند از طریق اجرای برنامه های بهره وری زیر مجموعه این محور 4 اقدام مهم را در اولویت های کاری خود قرار دهند؛ طراحی اتاق مبادله پایاپای مصالح و تولیدات صنعت مسکن و ساختمان، ایجاد ساز و کار ترکیبی تسهیلات بانکی و لیزینگ مسکن، تضمین تعهدات قرارداد پیش فروش مسکن و پیش فروش ساختمان با استفاده از ساز و کار صندوق های زمین و ساختمان مهمترین برنامه های تعریف شده برای تحقق دومین محور هستند.
«بازنگری ساختار سازمانی و نحوه عملکرد» از طریق اجرای برنامه های مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در بانک، بازنگری رابطه مالی بانک با شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، مهندسی مجدد فرآیندهای کاری، غنی سازی مشاغل بانک، تدوین کارراهه شغلی، تعیین تکلیف نیروهای شاغل با ابلاغ در بانک و ... از دیگر محورهای مورد تاکید در راستای ارتقای بهره وری در مجموعه بانک مسکن است؛ برای تحقق این برنامه ها اداره کل سازمان ها و روش ها، اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت و اداره کل امور کارکنان تلاش خواهند کرد.
محور چهارم بر «سیستمی کردن فرآیندهای با قابلیت سیستمی» در بانک مسکن تاکید دارد؛ براین اساس، اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق و اداره کل فناوری اطلاعات ماموریت دارند اقدامات لازم را به منظور سیستمی کردن فرآیند اعتبار سنجی مشتریان، سیستمی کردن نمونه های مطبوعاتی و قراردادها، حذف فیزیکی اسناد و مدارک از فرآیند افتتاح حساب، تشکیل پرونده و ...و همچنین سیستمی کردن تشکیل پرونده تسهیلاتی انجام دهند.
محور پنجم «ارتقای بهره وری منابع انسانی از طریق توسعه و ارتقای نظام های انگیزشی» را مورد توجه قرار می دهد؛ طراحی مدل محاسبه سوددهی شعب مبتنی بر الگوی قیمت گذاری انتقال وجوه، هدفمند کردن پرداخت اضافه کار ادارات مرکزی بانک، تفویض اختیار همراه با نظارت بیشتر به واحدهای عملیاتی و اجرایی، بازنگری در نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و طراحی ساز و کار انگیزشی متناسب با آن، توسعه کانون ارزیابی و استعداد یابی مدیران با تاکید بر جانشین پروری و شایسته گزینی و همچنین افزایش تعلق سازمانی همکاران مهمترین برنامه های تدوین شده ذیل این محور است؛ اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت، اداره کل سازمان ها و روش ها و اداره کل رفاه کارکنان سه متولی تحقق این محور در قالب برنامه های ذکر شده هستند.
«کاهش هزینه های چاپ، انتشارات، فرم های مطبوعاتی،کاغذ و سایر اقلام مصرفی» ششمین محور از هفت محور ارتقای بهره وری در بانک مسکن است؛ اداره کل تجهیز و پشتیبانی، اداره کل فناوری اطلاعات و اداره کل سازمان ها و روش ها برای تحقق این محور ماموریت دارند برنامه های طراحی شده ذیل این محور را اجرایی کنند.
هفتمین محور مورد نظر بر «کاهش هزینه های بهره برداری و نگه داری اموال و استفاده بهینه از دارایی های بانک» تاکید دارد؛ اداره کل ساختمان و اداره کل امور مدیریت های شعب متولی اجرای برنامه های طراحی شده ذیل این محور هستند؛ استاندارد سازی فضای محیط کار، بهینه سازی توزیع جغرافیایی شعب بانک، شناسایی و واگذاری دارایی های فیزیکی غیر عملیاتی و ... مهمترین محورهای طراحی شده در این راستا به شمار می روند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000