سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور:

مهم ترین دستاورد بانک مسکن در سال۹۶

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور کاهش نرخ سود پرداختی در کنار رشد ۲۵ درصدی سپرده های بانک در سال ۱۳۹۶ را یک دستاورد مهم برای بانک مسکن عنوان کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مجمع عمومی بانک مسکن با تاکید بر این که بانک در چارچوب برنامه های راهبردی خود حرکت می کند، تاکید کرد: خوشبختانه بانک مسکن دارای یک برنامه راهبردی است، این در حالی است که مشکلی که در نظام بانکی کشور وجود دارد این است که بانک ها در کشور یا فاقد برنامه راهبردی هستند، یا این که برنامه راهبردی با عملکرد مطابقت ندارد.
وی افزود: بانک مسکن در روش های تامین مالی عملکرد مثبتی را بر جای گذاشته است و در شرایط کنونی نیز بانک مسکن باید به سمت تامین مالی پایدار حرکت کند. بانک مسکن باید با بهره گیری از ابزارهای نوین نظیراوراق رهنی، اوراق بهادار و استفاده از ظرفیت شرکت های زیر مجموعه بانک، بازار هدف خود را گسترش دهند و سایر زنجیره های بخش مسکن را تحت پوشش قرار دهند.
خانلو با بیان این که نکته مثبت بانک مسکن کاهش هزینه تامین مالی در سال 1396 بوده است، گفت: بحث عاملیت اوراق مشارکت دولت در تکمیل طرح های عمرانی و رشد درآمدهای کارمزدی و کاهش سود پرداختی به سپرده گذاران علی رغم رشد 25 درصدی سپرده ها از جمله اقدامات مثبت دیگر این بانک در سال گذشته بوده است.
خانلو با تاکید بر این که تقویت واحد ریسک در بانک یک موضوع بسیار مهم محسوب می شود گفت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که نسبت مطالبات غیرجاری بانک با اهداف تعیین شده همراستا باشد و در کنار این موضوع نیز برنامه هایی برای وصول مطالبات غیرجاری در نظر گرفته شود.
این مقام مسوول با بیان این که یکی از نقاط ضعف کلی نظام بانکی کشور وجود اموال مازاد است، تاکید کرد: باید فرآیند فروش اموال مازاد تسریع شود، که این موضوع هم جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان این که اجرای سیستم بانکداری متمرکز نیز یکی دیگر از ملزومات بانک مسکن محسوب می شود گفت: امیدوارم این موضوع در سال جاری پیگیری و به مرحله اجرا برسد. از سوی دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و کاهش کمی و افزایش کیفی شعب نیز باید در دستور کار قرار گیرد. او در پایان صحبت های خود از عملکرد بانک مسکن در سال 1396 و نقش آن در تامین مالی بخش مسکن تقدیر و تشکر کرد.

ضرورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای

همچنین در این جلسه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی، با توجه به این که در سال جاری و سال های آینده بحث افزایش سرمایه بانک مسکن مطرح است، گفت: هدف وزارت راه و شهرسازی این است که بانک مسکن در راستای یک بانک توسعه ای حرکت کند و در سال گذشته نیز در هیات مدیره عنوان شد که بانک مسکن در این زمینه اقدامات مشخصی را انجام دهد.
حامد مظاهریان با بیان این که برای تبدیل شدن به یک بانک توسعه ای برخی اقدامات ضروری است گفت: یکی از مهمترین موضوعات تغییر اساسنامه بانک مسکن توسط بانک مرکزی است. در حال حاضر آیین نامه ناظر بر بانک های تجاری است که باید این آیین نامه ناظر بر بانک های توسعه ای باشد. بنابراین بانک مسکن باید در این زمینه حرکت کند و گزارشی در خصوص چالش ها و ابهامات ارایه کند. او افزود: از سوی دیگر باید بانک نیز آمادگی لازم را داشته باشد و شرایط خود را متناسب با بانک های توسعه ای تغییر دهد، کما این که در این راستا گام هایی نیز وجود داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000