بانک مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد

نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت

بانک مسکن بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی از حالت روزشمار به ماه شمار را تغییر داد و این موضوع را برای اجرا به شعب ابلاغ کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این بخشنامه عنوان شده که بر اساس جلسه 20 آذر ماه سال جاری شورای پول و اعتبار و با استناد به نامه اول دی ماه سال جاری اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ، از ابتدای بهمن‌ماه سال‌ جاری محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند. به گونه‌ای که حداقل مانده حساب طی ماه، مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور در آن ماه است. بر این اساس بانک مسکن، جزییات این تغییر را در 4 بند توضیح داد. نخست آن که تمامی حساب‌ها با ماهیت کوتاه‌مدت اعم از کوتاه‌مدت عادی، سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، طرح رها، صندوق‌ پس‌انداز مسکن یکم، پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز مسکن و ...، فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری و صرفاً برای دوره‌های زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول «نرخ سود ضربدر تعداد روزهای ماه ضربدر کمترین مانده طی ماه» خواهند شد.
در بند دوم این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان مطابق رویه معمول در صورت فسخ سپرده‌ها با ماهیت کوتاه‌مدت، برای مدت زمان سپری شده طی ماه فسخ و بر اساس حداقل مانده مقطع زمانی سپری شده آن ماه، سود محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین چنانچه ابتدا و انتهای مقطع محاسبه سود سپرده بنا به دلایل مختلف، از جمله افتتاح حساب در طی ماه و یا کاهش و سپس افزایش حداقل مانده بر مبنای500 هزار ریال، در دو ماه متوالی قرار گیرد، مبنای محاسبه سود در ماه ابتدایی بر اساس حداقل مانده مقطع سپری شده در آن ماه و مبنای محاسبه سود در ماه بعدی نیز بر اساس حداقل مانده سپری شده ماه بعدی خواهد بود که در آخر، مجموع سودهای محاسبه شده به عنوان سود قابل پرداخت به حساب مشتری کارسازی می شود.
این موضوع در بخشنامه با یک مثال تشریح شده است: چنانچه حسابی در تاریخ 15 فروردین سال آینده افتتاح شود با رعایت سایر شرایط و ضوابط، سود بر اساس کمترین مانده حساب از تاریخ 15 فروردین لغایت 31 فروردین سال آینده برای ماه فروردین و کمترین مانده از تاریخ اول اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت سال آینده برای ماه اردیبهشت به صورت جداگانه محاسبه و مجموع ارقام فوق در پایان اردیبهشت ماه به حساب منظور می‌شود.
این بخشنامه در بند سوم در خصوص حساب های قبلی توضیح می دهد: حساب های کوتاه مدت عادی افتتاحی قبل از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری که در پایان دی ماه سال جاری به دلایلی از جمله عدم سپری شدن یک‌ماه کامل از زمان افتتاح حساب و یا افزایش مانده حساب به حداقل مانده تعیین شده، سودی دریافت نکرده اند و در طول بهمن‌ماه، پس از سپری شدن یک‌ماه از زمان افتتاح و یا افزایش مانده حساب به حداقل مانده جهت تعلق سود، فسخ کردند، سود سپرده در دی‌ماه به روش روزشمار و بر اساس حداقل مانده روزانه و در بهمن‌ماه، متناسب با تعداد روزهای سپری شده و بر اساس حداقل مانده طی بهمن‌ماه (روزهای سپری شده در بهمن‌ماه) محاسبه می شود. در نتیجه در صورت عدم فسخ سپرده نیز رویه پرداخت سود برای سپرده‌های موصوف همانند روش تعیین شده در این بند به این شکل که تا تاریخ 30 دی ماه به روش روزشمار و از تاریخ یک بهمن به روش ماه شمار است.
همچنین بخشنامه مذکور در خصوص سایر حساب ها تاکید کرده است: سایر شرایط و ضوابط سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی نظیر حداکثر نرخ سود علی‌الحساب (در حال حاضر 10 درصد) و شرط حداقل مانده جهت بهره‌مندی از سود سپرده به مدت یک‌ماه ممتد کمافی‌السابق به قوت خود باقی است و صرفاً مبلغ مبنای محاسبه سود از حالت حداقل مانده روزانه به حالت حداقل مانده ماهانه تغییر می‌یابد. همچنین ضوابط و مقررات سایر سپرده‌ها نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و کوتاه‌مدت ویژه همچنان به قوت خود باقی است.
در پایان این بخشنامه نیز تاکید شده که تغییر در محاسبه سود علی‌الحساب از حالت روزشمار به ماه‌شمار، تغییری در نحوه محاسبه سایر مزایا و امتیازات متعلقه به حساب‌های کوتاه‌مدت از جمله نحوه محاسبه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ممتاز یا نحوه محاسبه امتیاز تسهیلات در سایر حساب‌های تعهدی (صندوق پس‌انداز مسکن و ...) را در پی نخواهد داشت.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000