بررسی گزارش مرکز آمار ایران در پاییز نشان می دهد

ثابت ماندن سهم صنعت از آمار اشتغال

آمارهای گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم اشتغال بخش صنعت از کل در پاییز سال جاری 33 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش طرح آمارگیری نیروی کار پاییز را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که در پاییز سال جاری نرخ بیکاری به 11.7 درصد رسیده است. این آمار نسبت به پاییز سال قبل تغییری نداشته است. این آمار حاکی از آن است که از جمعیت فعال در حال حاضر 3 میلیون و 165 هزار بیکار وجود دارد.
بررسی ها نشان می دهد علی رغم ثابت ماندن نرخ بیکاری کل، از سطح بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کاسته شده است. بر اساس آمار این گزارش، نرخ بیکاری این گروه سنی در پاییز سال جاری معادل با 27 درصد بوده، که این رقم در پاییز سال قبل 28.3 درصد گزارش شده بود. میزان بیکاران این گروه سنی در پاییز سال جاری 760 هزار نفر بوده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی را به میزان 18.3 درصد گزارش کرده که این رقم نیز نسبت به سال قبل تغییر نداشته است. در پاییز سال جاری 128 هزار تحصیل کرده بیکار شناسایی شده است.
بر اساس آمارهای این گزارش بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش تر حاکی از آن است که 40.5 درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بودند. به بیان دیگر، یا در گروه شاغلان بوده یا در گروه بیکاران قرار گرفته اند. نتایج این گزارش نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل در پاییز 0.6 درصد افزایش داشته است. همچنین بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیش تر بیان گر این موضوع است که 35.7 درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران سهم اشتغال را در هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات مشخص کرده است. بر اساس این آمارها حدود 50 درصد از اشتغال در بخش خدمات شکل گرفته است. این روند با میزان تولید ناخالص داخلی کشور همخوانی دارد، چرا که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز در بخش خدمات گزارش می شود.
در جایگاه بعدی بخش صنعت قرار دارد که حدود 33 درصد از کل شاغلین در این بخش فعالیت می کنند. این نسبت در مقابسه با سال قبل تغییری نداشته است. این در حالی است که بر اساس برآوردها رشد اقتصادی در پاییز سال جاری احتمالا رقم منفی خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که به رغم منفی شدن رشد بخش صنعت، سهم آن از اشتغال کل حفظ شده است. در پاییز سال جاری حدود 7 میلیون و 879 هزار نفر در بخش صنعت فعالیت می کردند.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی در پاییز سال جاری 17.2 درصد بوده است، این رقم در پاییز سال قبل 17.1 درصد بوده و نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص گویای این مطلب است که درپاییز سال جاری، 11.7 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٥ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
مجموع آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که آمار پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته و سیاست های به کار گرفته شده در بخش اشتغال زایی، نرخ بیکاری در سطح 11.7 درصد نگه داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000