در دانشگاه الزهرا؛

نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برگزار شد

نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با حضور مدیران نمایندگان دستگاه ها، سازمانها، نهادها، کارشناسان برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، نخستین روز از نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد امروز (١٨ دیماه) در محل مرکز همایش های دانشگاه الزهرا با هدف بررسی کارشناسی پیاده سازی بودجه عملیاتی دستگاه ها با محورهای مختلف در قالب سخنرانی ها و پنل های تخصصی برگزار شد.

پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد- مدلها، چارچوب ها و تکنیکهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد- راهکارها و چالشهای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی-معرفی تجربیات موفق در استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد-ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی-مقایسه تطبیقی مدل های بلوغ نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد- سنجش میزان بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی-نقش حسابرسی عملکرد در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نقش و کارکرد قوه مقننه در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از محور های نهمین کنفرانس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
در این کنفرانس عسکرپور مدیر امور مالی بانک مسکن به تشریح محور برنامه های این بانک در جهت پیاده سازی کامل بودجه ریزی عملیاتی در این بانک پرداخت.
همچنین دهقان عضو هیئت مدیره این بانک الزامات بودجه ریزی عملیاتی را تشریح کرد.
دومین روز از این کنفرانس فردا(١٩ دیماه) برگزار می شود.

6008001/8/2019 12:23:21 PMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2019/01/201901105947567880_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000