مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

تصویر بخش مسکن در لایحه بودجه ۱۳۹۸

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش اعداد و ارقام بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده را آنالیز و نکاتی را نیز در خصوص برخی ردیف ها تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی بخش مسکن و شهرسازی لایحه بودجه سال 1398 پرداخته است. در این گزارش عنوان شده که بررسی و تحلیل بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور متناظر دو بخش اصلی است، قسمت نخست مربوط به امور، فصول و برنامه ها که تناظر و قیاس تطبیقی آن با قانون بودجه سال 1397 ملموس تر است و موضوع بند «ب» ماده 8 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 که می توان ارزیابی و برداشت تطبیقی کیفی و محتوایی نسبت به قانون بودجه سال 1397 ارایه داد. این گزارش تاکید می کند که امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را در بر می گیرد و سهم آن از کل بودجه نسبت به سال 1397 کاهش یافته است که از نگاه مرکز پژوهش های مجلس، همخوانی با سیاست های اعلامی دولت در تحرک بخش مسکن ندارد و نظر به اثر کاهنده قابل ملاحظه تورم در عملکرد بودجه سال 1398، عملا می توان سهم و حجم منابع این حوزه را کاملا کاهشی ارزیابی کرد. در فرآیندی مشابه حوزه شهرسازی نیز این روند کاهنده را طی کرده است.
این گزارش در بخش دیگری به بررسی برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بخش امور مسکن در لایحه بودجه سال 1398 می پردازد که بر این اساس اعتبار هزینه ای این بخش 170 میلیارد تومان و و اعتبار تملک دارایی سرمایه ای آن 3 هزار و 609 میلیارد تومان است که در مجموع به رقم 3 هزار و 849 میلیارد تومان می رسد که این رقم نسبت به مصوب سال 1397 کاهش 3.3 درصدی داشته است. با مقایسه فصول زیر مجموعه امور مسکن مشاهده می شود که فصل مسکن با 137 میلیارد تومان، 11.9 درصد کاهش، فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری با هزار و 881 میلیارد تومان، 7 درصد کاهش و فصول تحقیق و توسعه امور مسکن، عمران شهری و روستایی با اعتبار هزار و 430 میلیارد تومان به میزان 22.6 درصد افزایش در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به سال قبل از آن داشته است. از نگاه کارشناسان، با در نظر گرفتن افزایش 22 درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی به نظر می رسد که تغییرات تخصیص بودجه به شکلی بوده که ردیف هایی که همواره حجم اعتبارات عمده ای در بر می گیرند، کاهش یافته و از محل این کاهش ردیف های خرد و به طور اخص فصل تحقیق و توسعه ای افزایش یافته است، به گونه ای که تراز کل کاهش یافته است. از نگاه مرکز پژوهش های مجلس، نمی توان در تمامی ردیف ها و فصول و امور انتظار افزایش متناظر با تغییرات کلان سنواتی بودجه را داشت، اما در حالی که کل بودجه امور بخشی بیش از 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، به طور قطع کاهش 3 درصدی امور مسکن، عمران شهری و روستایی نشان از قرار نداشتن این امور در اولویت های بودجه سال 1398 است.
در بخش دیگری از این گزارش جهت گیری های ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته اند، که برخی تبصره ها جدید اضافه شدند. مهم ترین تبصره ای که در بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده اضافه شده تبصره 8 است. به موجب مفاد این تبصره به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر ، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقداماتی به عمل آورد. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش جزییاتی در خصوص تغییرات این تبصره ارایه کرده است. همچنین مرکز پژوهش های مجلس معتقد است مهم ترین خصلت بخش مسکن و شهرسازی در این تبصره تبلور یافته است، اما از آن جا که تصویب آیین نامه اجرایی آن به سه ماه آتی موکول شده، امکان سنجش میزان انطباق برنامه های مربوطه با برنامه ششم توسعه ناممکن است. این گزارش در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امور مسکن، عمران شهری و روستایی عنوان می کند که این رقم در لایحه بودجه سال 1398 به رقم 3 هزار و 642 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از خود افت 2.6 درصدی را ثبت کرده است.
در انتهایی این گزارش نیز برخی پیشنهادها مطرح و تاکید شده است که همسویی و تناظر قابل پیگیری و امکان سنجش و ارزیابی ردیف های برنامه ها و اقدامات بخش مسکن در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور با برنامه ششم توسعه و همگام کردن و به روز رسانی طرح جامع مسکن و برنامه های وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ضرورت های تحقق اهداف و سیاست های بخش مسکن به شمار می آید.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000