در نهمین کنفرانس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تشریح شد؛

الزمات بودجه ریزی عملیاتی در بانک مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تشریح سازوکار و راهکارهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: در جریان پیاده سازی این نظام، باید ریسک های اعتباری شبکه بانکی در نظر گرفته شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، محمد علی دهقان دهنوی در پنل تخصصی سازمان برنامه و بودجه، بودجه ریزی با عنوان «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» در نهمین کنفرانس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، گفت: پیچیدگی ها و تفاوت هایی در نظام بودجه ریزی بانک ها نسبت به سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور وجود دارد که باید به این موضوعات توجه ویژه داشت.

وی با اشاره به خدمات متنوع در شبکه بانکی کشور،افزود: در بانک ها به دلیل تنوع خدمات، بودجه ریزی عملیاتی را متفاوت و متمایز از سایر دستگاه‌ها می کند.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود: «ریسک اعتباری» بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت های مالی و تسهیلاتی، قطعا در بانک ریسک اعتباری ایجاد می کند و معوقات بانکی یکی از مهمترین این ریسک‌ها است که باید این ریسک‌ها در نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظر گرفته شود. بنابراین مجموع پیچیدگی‌ها به این منتج می شود که نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک ها تفاوت هایی با بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دیگر دارد.

دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه نیازمند مدل هایی برای تسهیل نظام بودجه ریزی در شبکه بانکی به دلیل مواجهه با ریسک های اعتباری پیش رو هستیم، گفت: به عنوان مثال در بانک نمی توانیم از افتتاح سپرده کوتاه مدت که هزینه آن برای بانک بالا است، صرفنظر کنیم و فقط به مشتری خدمات سپرده بلند مدت داده شود.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود: اگر این جنبه ها را مبنای تصمیم گیری در بودجه عملیاتی بانک ها قرار دهیم، به عنوان تکمیل مدیریت راهبردی در نظام بودجه ریزی شبکه بانکی می توانیم موفق تر باشیم.

این مقام مسوول در بانک مسکن تاکید کرد: بنابراین آنچه که باید به آن تاکید کنیم این است که در جریان اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در شبکه بانکی، پیش از پیاده سازی آن باید بودجه را واقعی ببینیم. واقعیت این است که وقتی قانون به بانک ها اجازه برخورد با نیروهای دارای بهره وری پایین را نمی دهد، طبیعتا این یک هزینه برای بانک است که نظام بودجه ریزی عملیاتی را باید با این هزینه های واقعی مد نظر قرار داد.

صابرعسکرپور مدیر امور مالی بانک مسکن نیز در این پنل، گفت: نظام بودجه ریز عملیاتی در بانک مسکن آغاز شده است و بر اساس برنامه زمانبندی در سال آینده گام های عملیاتی نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک مسکن تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بانک مسکن پیشرفت های خوبی داشته است، گفت: این موضوع به عنوان یک سیاست مهم در جهت شفاف سازی مالی سازمان ها گام موثری است اما نیازمند مقدماتی است.

مدیر امور مالی بانک مسکن، شفافیت مالی را یکی از ارکان مهم بانک برشمرد و افزود: در بانک مسکن گام های سلسله مراتب در قالب درختواره های نرم افزاری و سیستماتیک در جهت تکمیل گام های نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد طراحی شده است.

عسکرپور با تشریح درختواره‌های تکمیل زنجیره بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بانک مسکن افزود: در این زنجیره، فرایندها با جزییات و با نگاه سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این مقام مسوول در بانک مسکن، پیاده سازی گام های سیستماتیک بودجه ریزی عملیاتی در بانک مسکن را یکی از اقدامات مهم عنوان کرد و تاکید کرد: خوشبختانه روند عملیاتی شدن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در این بانک با دقت و جدیت در حال انجام است که امیدواریم در سال آینده به یک پیشرفت قابل توجه در این فرایند دست یابیم.

6008001/9/2019 9:26:45 AMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2019/01/201901103317578902_Thum.jpg


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000