آمارهای پولی و بانکی در مهرماه سال جاری نشان می دهد

رشد ۲۳ درصدی منابع صندوق پس انداز مسکن

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که منابع صندوق پس انداز مسکن در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری ۲۳ درصد رشد داشته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری نشان می دهد که میزان سپرده صندوق پس انداز مسکن به رقم 9 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مهرماه سال قبل به میزان 8 میلیارد و 430 میلیارد تومان گزارش شده بود. بنابراین طی یک سال منتهی به مهرماه سال جاری حدود 23 درصد به منابع صندوق پس انداز مسکن افزوده است. این روند حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری و بازدهی بالای برخی دیگر از بازارها هنوز اقبال به سپرده گذاری در بخش صندوق پس انداز مسکن وجود دارد و این نوع سرمایه گذاری آینده نگر، به عنوان یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری افراد و خانوارها محسوب می شود. اگرچه ممکن است که سایر بازارهای دارایی بازده بیشتری در کوتاه مدت نصیب مشتریان کند، اما ریسک سرمایه گذاری در بازارهای غیرمتشکل بالا بوده و در نتیجه احتمال کاهش سطح اولیه سرمایه نیز در این بازارها وجود دارد. بنابراین مشتریان برای دور ماندن از این ریسک و بهره مندی از مزایای تسهیلات کم بهره در حوزه مسکن، منابع خود را در حساب صندوق پس انداز مسکن سرمایه گذاری می کنند.
در آمار پولی و بانکی بانک مرکزی، صندوق پس انداز مسکن جزو سپرده های غیردیداری و قرض الحسنه پس انداز به شمار می آید. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه رقم کل سپرده های غیردیداری به 1451 هزار میلیارد تومان می رسد، که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 17.2 درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم قرض الحسنه پس انداز به میزان 88 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه سال قبل رشد 32.8 درصدی را پشت سرگذاشته است. بخش دیگری از سپرده های غیردیداری، سرمایه گذاری مدت دار است. این نوع سرمایه گذاری به دو بخش سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شود. کل رقم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در مهرماه به میزان 1338 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 506 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری کوتاه مدت و 831 هزار میلیارد تومان سهم سرمایه گذاری بلندمدت است. رشد یک ساله سرمایه گذاری بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش در مهرماه سال جاری رشد یک ساله سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به میزان 21 درصد بوده، این در حالی است که در این زمان 9 درصد به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افزوده شده است. اما نکته قابل توجه این است که از سرعت رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت کاسته شده و در سوی دیگر رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت نسبت به سال قبل بیشتر شده است. بر اساس آمارها در یک سال منتهی به مهر ماه سال 96 رشد سپرده های بلندمدت به میزان 42.6 درصد گزارش شده بود که در سال بعد این رشد به حدود نصف تقلیل یافته است. همچنین در این بازه زمانی رشد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 7.4 درصد بود که این روند در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری به سطح 9 درصد افزایش یافته است. به نظر می رسد که افزایش جذابیت نرخ سود کوتاه مدت در یک سال منتهی به مهرماه سال جاری یکی از دلایل تغییر رویکرد سپرده گذاران به سپرده های کوتاه مدت است. روندی که احتمالا با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر روی نرخ های سود کوتاه مدت تغییر خواهد کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000