وثایق صدور ضمانتنامه توسط بانک مسکن

بانک مسکن برای صدور انواع ضمانتنامه بانکی، از متقاضیان وثایقی متناسب با نوع و رقم ضمانتنامه آنها دریافت می‌کند که این وثایق در 11 گروه قابل دسته‌بندی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، یکی از خدمات متداول بانک‌ها به مشتریان، صدور ضمانتنامه بانکی است که بانک‌ها با این اقدام، در تسهیل مبادلات اقتصادی نیز نقش ایفا می‌کنند.

ضمانتنامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی، تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط یا در سررسیدمعین، مبلغ مشخصی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به موضوع ضمانت است، به ذینفع (مضمون‌له) یا به حواله کرد او پرداخت کند.

بانک مسکن با ورود به حوزه صدور ضمانتنامه بانکی سهم مناسبی از این بازار را به خود اختصاص داده و خدمات مذکور را به مشتریان واجد شرایط که متقاضی باشند، ارایه می‌کند.

اهمیت ضمانتنامه و تعهداتی که از بابت صدور آن متوجه بانک می‌شود، بسیار زیاد است و به همین خاطر اعتبارسنجی مشتریانی که درخواست صدور ضمانتنامه دارند، از پیش‌ نیازهای مهم صدور این سند محسوب می‌شود.

صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری انجام و طی آن قراردادی منعقد میان ضمانتخواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد می‌شود. ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده خواهد بود.

بر اساس یک دسته‌بندی کلی ضمانتنامه‌های بانکی به هفت دسته شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد و حسن انجام کار، ضمانتنامه پیش‌پرداخت، ضمانتنامه استرداد کسوروجه‌الضمان ، ضمانتنامه گمرکی، ضمانتنامه ارزی و نیز ضمانتنامه‌های متفرقه که بر اساس نیاز مشتری در چارچوب قواعد و مجوزهای مربوطه قابل صدور است، تقسیم بندی می شوند.

به عنوان مثال ضمانتنامه های مناقصه و مزایده برای شرکت‌کنندگان در این رویدادها صادر می‌شود و شرکت‌کننده به همراه پیشنهاد خود برای خرید، ضمانتنامه‌ای هم به نهاد برگزار کننده مناقصه ارایه می‌کند تا در صورت برنده شدن یا انصراف از آن، ذینفع ضمانتنامه بتواند از آن استفاده کند.

از دیگر ضمانتنامه‌های رایج که از بانک‌ها درخواست می‌شود، ضمانتنامه گمرکی است. اگر واردکننده نتواند حقوق گمرکی را نقدا پرداخت کند، ضمانتنامه‌هایی رابا سررسید‌های معین نزد گمرک می‌سپارد و اگر نتواند در سرسید‌های معین مبالغ ضمانتنامه را پرداخت کند، مشمول جریمه‌ تأخیر تأدیه می‌شود.

به گزارش هیبنا، وثایق مورد قبول بانک مسکن برای صدور ضمانتنامه شامل 11 گروه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه‌های اعتباری (ارزی - ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، تضمین بانک‌ها یا مؤسسات غیربانکی معتبرداخلی، قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ریالی و سایر حساب‌هایی که ماهیتاً کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند، اوراق مشارکت بانک مسکن منتشر شده بر اساس مجوز بانک مرکزی، سپرده‌های سرمایه‌ گذاری مدت‌دار ریالی اعم از بلندمدت و کوتاه‌مدت ویژه، قرض‌الحسنه جاری ارزی وپس‌انداز ارزی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ارزی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی، اموال غیرمنقول و در نهایت سفته با امضای دوضامن مورد قبول بانک است که بنا به درخواستی که از سوی مشتری متقاضی ضمانتنامه به شعب بانک واصل می‌شود، از وی مطالبه خواهد شد.

بابت صدور ضمانتنامه‌های گمرکی حداقل 20 درصد و در سایر انواع ضمانتنامه‌ها حداقل 10 درصد وجه نقد به‌ عنوان وثیقه الزامی است. ارزش سایروثایق نیز پس از کسر درصد نقدی ضمانت مورد درخواست، محاسبه و اخذمی‌شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000