مدیر شعب بانک مسکن استان کرمان خبر داد:

پرداخت تسهیلات بافت فرسوده به تعداد ۱۲۰۰واحد از سال گذشته تا کنون در استان کرمان

از سال گذشته تا کنون در استان کرمان برای یک هزار و ۲۰۰ واحد توسط بانک مسکن تسهیلات بافت فرسوده پرداخت شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در جلسه ستاد باز آفرینی شهری حاجی پور، مدیر شعب استان با بیان این مطلب اظهار داشت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات در بافت های فرسوده است ،که سهم استان کرمان بیش از 3هزار و500واحد است و سقف تسهیلات برای هر واحد 40میلیون تومان می باشد.

حاجی پور با بیان این مطلب که 50درصد تسهیلات در ستاد باز آفرینی شهری از منابع صندوق توسعه ملی و50درصد از منابع بانک پرداخت می شود افزود: از سال گذشته تاکنون در کرمان برای یک هزار و200واحد تسهیلات بافت فرسوده پرداخت شده است .

مدیر شعب استان گفت: تسهیلات ساخت باز آفرینی شهری برای سازندگان واحدهای مسکونی درکرمان 40میلیون تومان و با دوران مشارکت 2ساله است.

وی افزود: تسهیلات خرید نیز از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای متقاضیان خرید واحد مسکونی در محدوده ها ومحلات هدف در شهرهای بزرگ بالای 200هزار نفر جمعیت 60میلیون تومان وسایر مناطق شهری 40میلیون تومان وبا نرخ سود 6درصد می باشد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000