مدیر عامل بانک مسکن تشریح کرد:

برنامه تسهیلات دهی سال ۹۸ بانک مسکن

برنامه تسهیلات دهی بانک مسکن در سال ۹۸ با برنامه ای که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای عرضه مسکن در سال آینده تدارک دیده است، همراستا خواهد بود.
پایگاه خبری بانک مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به استارت برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی در وزارت راه و شهرسازی و افزایش بار تامین مالی مسکن در بانک، اظهار کرد: مهم ترین برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش عرضه برای سال 98، تولید و احداث 400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و بخصوص در بافت های فرسوده است. از آنجاکه بانک مسکن نیز یک بانک دولتی است حداکثر تلاش خود را برای استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: بانک مسکن مجموعه ای از پتانسیل ها و ظرفیت ها برای تامین مالی برنامه عرضه مسکن دولت برای سال آتی، در اختیار دارد. از جمله آنکه ارزش خالص تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک مسکن حدود 100 هزار میلیارد تومان است که قرار است در یک پروسه 10 تا 12 ساله به بانک بازگردانده شود. با استفاده از 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از این ظرفیت تسهیلات پرداخت شده می توان ابزارهای جدید تامین مالی همچون اوراق رهن ثانویه طراحی کنیم و در بازار سرمایه عرضه و از این طریق بستر لازم برای تامین مالی طرح جدید دولت را با خلق منابع جدید به شکل اوراق رهنی یا همان بازار رهن ثانویه فراهم کنیم.
مدیر عامل بانک مسکن در عین حال به اقدامات اولیه برای تامین مالی نوین بخش مسکن اشاره و تصریح کرد: هم اکنون معادل 3 هزار میلیارد تومان از تسهیلات اولیه پرداخت شده،‌ برای انتشار اوراق رهنی و عرضه در بازار سرمایه آماده شده که از این رقم یک هزار میلیارد تومان آن در مرحله نهایی قرار دارد که در صورت فراهم شدن شرایط برای فروش اوراق با توجه به نرخ سود بازارپذیر، عرضه اوراق آغاز خواهد شد.
وی اجرای برنامه های انضباطی از سوی بانک ها را شرط مهم اجرای این ابزار عنوان کرد و افزود: تنها مشکل فعلی بر سر راه اجرای این روش آن است که نرخ های سود جذاب در بازار سرمایه بیش از 20 درصد است در حالی که نرخ سود قابل ارایه در اوراق رهنی کمتر از این رقم است و این شکاف، یک چالش برای راه اندازی پایدار بازار رهن ثانویه است که امیدواریم با حمایت دولت و انضباط بخشی به بانک ها برای کاهش نرخ سود، حل و فصل شود. از این رو امیدوار هستیم با برنامه های انضباطی که بانک مرکزی دارد بتوانیم شرایط برای نرخ اوراق عرضه شده را به گونه ای فراهم کنیم که بازارپذیر شوند. در این صورت می توان امیدوار بود که از منابع موجود برای تسهیلات دهی در برنامه جدید عرضه مسکن از سوی دولت می توان استفاده کرد.
رحیمی انارکی با بیان اینکه برای حرکت در این مسیر از دولت این انتظار وجود دارد که افزایش سرمایه بانک مسکن را در دستور کار قرار دهد، گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن از منابع مختلفی می تواند انجام شود. هدف گذاری بانک مسکن نیز برای پرداخت تسهیلات در سال 98 همراستا با برنامه های دولت انجام شده است.
مدیر عامل بانک مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر آنکه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیازمند یک سری شرایط اولیه است عنوان کرد: تنها گزینه برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی است .
به گفته وی در این زمینه پیشنهاد شده که رقمی در حدود یک میلیارد دلار بابت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در اختیار مجموعه بانک مسکن قرار گیرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000