گزارش مرکز آمار نشان می دهد

رونق تابستانی در پروانه های ساختمانی

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مرکز آمار ایران از افزایش در تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های سراسر کشور طی تابستان امسال خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، تابستان امسال در کل مناطق شهری کشور 33 هزار و 457 فقره پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای ساخت خانه صادر شد که این تعداد پروانه در مقایسه با تابستان سال گذشته 13 درصد رشد داشته است.
رشد صدور پروانه ساختمانی به معنی رونق ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی در کشور است.
روند صدور پروانه ساختمانی برای ساخت مسکن طی نیمه اول امسال نیز رو به رشد بوده است. تعداد پروانه ها در تابستان نزدیک به 2.5 درصد بیشتر از بهار امسال صادر شد که بیانگر افزایش ساختمان های مسکونی جدید به همین نسبت است.
هر پروانه ساختمانی در کشور معادل ساخت نزدیک به 3 واحد مسکونی است. به بیان ساده تر، به ازای هر پروانه ساختمانی که برای ساخت و ساز مسکونی در کشور توسط شهرداری ها صادر می شود اگر چه یک ساختمان جدید به موجودی ساختمان های مسکونی افزوده می شود اما در هر پروانه، معادل 2.8 واحد مسکونی پیش بینی شده است که در نتیجه می توان گفت به ازای صدور هر پروانه ساختمانی، نزدیک به 3 واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده می شود.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 95، در کل کشور 22 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی موجود است که البته در کنار این واحدها، 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی به شکل خانه خالی و 2 میلیون و 100 هزار واحد به شکل خانه دوم وجود دارد.
در تابستان امسال بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، 94 هزار و 932 واحد مسکونی جدید با صدور پروانه های ساختمانی طی این مدت، در شهرها شروع به ساخت شده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی طی سه ماه دوم سال جاری 5 درصد بیشتر از بهار امسال و 15 درصد بیشتر از تابستان سال گذشته است.
بنابراین عرضه مسکن جدید در تابستان امسال براساس تیراژ ساخت و ساز 15 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
سهم شهر تهران از این میزان عرضه جدید مسکن در تابستان سال 97 رقمی معادل با 21 هزار واحد مسکونی بوده است.
در شهر تهران به علت تراکم ساختمانی بالا در مقایسه با سایر شهرها، تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه بیشتر از متوسط کشوری است.
در شهر تهران به ازای صدور هر پروانه ساختمانی 7 واحد مسکونی جدید ساخته می شود که این میزان بیش از دو برابر رقم کشوری است.
رونق ساخت مسکن در تابستان امسال در تهران از شدت بیشتری نسبت به سایر شهرها برخوردار بوده است. در حالی که در کشور تعداد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در دومین فصل از سال 97 به میزان 5 درصد نسبت به اولین فصل سال افزایش داشته اما در تهران این شاخص رشد 7 درصدی داشته است.
همچنین تغییرات نقطه ای واحدهای مسکونی در پروانه های صادره در فصل تابستان 97 به میزان 12 درصد بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بخش دیگری از اطلاعات مرکز آمار ایران درباره وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهرها طی تابستان سال 97 به متراژ یا همان مساحت زیربنای واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی اختصاص دارد. در تابستان امسال 3 میلیون و 882 هزار مترمربع به مجموع مساحت ساختمان های مسکونی در شهر تهران اضافه شد. متوسط مساحت زیربنای قید شده در پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران طی تابستان امسال رقمی برابر با 1343 مترمربع است.
در کل کشور نیز کل مساحت زیربنای تعریف شده در کل پروانه های ساختمانی صادره طی تابستان امسال 17 میلیون و 660 هزار متر مربع است که این میزان مساحت نسبت به تابستان سال 96 حدود 14 درصد افزایش از خود نشان می دهد. متوسط مساحت زیربنا در پروانه های کشوری 528 مترمربع است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000