ادغام ۲شعبه در مدیریت شعب استان کرمان

شعبه گنجعلی خان کرمان در شعبه باهنر کرمان ادغام شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 11 دی ماه سال 1397 در نخستین روزهای فصل زمستان، شعبه گنجعلی خان کرمان (کد2162) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان کرمان در شعبه باهنر کرمان ( کد2941) ادغام شد.

بر اساس این گزارش، در راستای اجرای برنامه های عملیاتی بانک که همواره مورد تاکید مدیران عالی بوده و به منظور افزایش بهره وری و کارایی و همچنین بهینه سازی شبکه شعب (برنامه عملیاتی سال96)، شعبه گنجعلی خان کرمان (کد2162) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان کرمان در تاریخ 97/11/10 در شعبه باهنر کرمان ( کد2941) ادغام شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000